Amb una durada de 17 mesos, es vol fer un marc normatiu menys complex i amb menys normes obsoletes.

El projecte aprovat pel Govern pretén resoldre el problema de la proliferació de normes comú a la majoria dels sistemes normatius occidentals. Són 23.290 les disposicions vigents que integren l’ordenament jurídic de competència de la Generalitat, aprovades entre els anys 1977 i 2015. En concret: 624 normes amb rang de llei, 6.427 decrets i 16.239 ordres.


No totes les disposicions s’apliquen encara que siguin formalment vigents, ja que un nombre molt elevat han estat derogades de forma tàcita per normes posteriors o han quedat obsoletes. Aquesta situació dificulta el coneixement del dret vigent. Alhora, les modificacions normatives successives han introduït un grau important de dispersió i complexitat.

Amb aquest Pla es preveu depurar i clarificar el marc normatiu a partir de tres objectius:

- Establir pautes comunes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat sobre les derogacions, per tal de facilitar una major simplificació normativa.
- Consolidar i refondre les normes amb rang de llei vigents i derogar expressament aquelles que hagin perdut la seva vigència o ja no siguin d’aplicació.
- Fixar una planificació conjunta per derogar en una propera fase els decrets i ordres que hagin perdut la seva vigència o ja no siguin d’aplicació i simplificar la normativa vigent. 

Les actuacions, que s’executaran durant el període 2016-2017, es centren en les normes amb rang de llei. Aquest pla és el punt de partida d’un procés sistemàtic de simplificació normativa que es vol posar en marxa, la segona fase del qual abordarà els decrets i les ordres.

Disposar d’un ordenament més clar, cert, coherent i predictible incrementarà la transparència, la seguretat jurídica, així com la confiança dels ciutadans i agents econòmics en les institucions. A més, la millora del coneixement del dret vigent i del seu accés reduirà els costos de familiarització que han de suportar les empreses, en especial les més petites.

Un pas més en la millora de la regulació

El Govern de la Generalitat està treballant per a una millora regulatòria i així ho posen de manifest les actuacions dutes a terme en els àmbits de l’avaluació d’impacte normatiu, la simplificació dels procediments i tràmits administratius i la reducció de càrregues administratives per a les empreses.

Destaquen en especial: l’aprovació de les anomenades “lleis òmnibus”, l’adopció d’un Test de pimes en l’avaluació dels efectes de les iniciatives normatives, l’impuls de la Finestreta Única Empresariali l’aprovació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

L’adopció explícita pel Govern d’una política pública de millora de la regulació que posa el focus en l’avaluació de l’impacte de les normes ha estat reconeguda com una bona pràctica per l’OCDE.

La simplificació normativa que promou el Pla és un instrument decisiu per a assolir els objectius de qualitat regulatòria, en línia amb les recomanacions de la Comissió Europea i l’OCDE.

Es dóna compliment també als requeriments de la Llei de transparència de Catalunya. Aquesta preveu, entre altres, que la adopció d’una nova norma ha de comportar amb caràcter general la simplificació de l’ordenament jurídic i obliga l’Administració a avaluar els efectes de la normativa vigent i a publicar-ne els resultats. La clarificació i depuració del marc normatiu vigent és, doncs, una condició necessària per implantar mecanismes d’avaluació ex post que permetin millorar la seva eficàcia i eficiència.

Potser t'interessa: El Parlament aprova la llei de simplificació administrativaEl Govern i el món local agilitzen la implantació de la Finestreta Única EmpresarialEl Govern crea un servei per detectar traves burocràtiques a l'hora d'engegar negocis.
 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes