Al BOE s'ha publicat una ordre ministerial, reguladora del model de diligència de la Inspecció de Treball, amb efectes des del 13 de setembre de 2016, que elimina de manera definitiva el Llibre de visites de la Inspecció, tant en format físic paper com en format electrònic, si bé es manté l'obligació per a les empreses de conservar els llibres i les diligències existents a aquesta data durant 5 anys.

Al BOE del dia 12 de setembre, s’ha publicat l’Ordre ESS/1452/2016, de 10 de juny, que aprova el nou model per a l’extensió de les diligències realitzades pels funcionaris de la Inspecció de Treball, en ocasió de les seves actuacions realitzades als centres de treball o en compareixença de les empreses en les oficines de la Inspecció, i amb entrada en vigor a partir del 13 de setembre de 2016.

Aquesta nova regulació elimina de manera definitiva el Llibre de visites de la Inspecció, tant en format físic paper com en format electrònic, l’origen del qual està unit al de la creació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social fa 110 anys.

Aquesta obligació empresarial, que serveix per deixar constància de les actuacions inspectores realitzades en cada empresa, va ser objecte d’una primera adaptació en 2013 quan la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització va substituir del tradicional Llibre de visites en format paper per un Llibre de visites electrònic.

Ara es traslladen de les empreses a la Inspecció de Treball i Seguretat Social les obligacions relacionades amb la necessitat de documentar i deixar constància de les actuacions inspectores, alliberant als empresaris d’una obligació formal l’absència de la qual constituïa infracció lleu per obstrucció a la labor inspectora.

Els inspectors de Treball i Seguretat Social i els sotsinspectors laborals quan realitzin les visites als centres de treball o realitzin les pertinents comprovacions per compareixença en dependències públiques, estendran diligència en el model previst en l’annex de l’Ordre (es podran utilitzar els mitjans electrònics). S’estendrà una diligència per cada visita o comprovació, es reflectiran les matèries o aspectes examinats i altres incidències concurrents, que haurà de ser conservada per un termini de cinc anys.

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes