La nova regulació per a les activitats de lleure amb menors de 18 anys, el decret 267/2016, suposa canvis, entre d'altres, relatius a les assegurances de què cal disposar. L'e-colònies us les explica.

28/12/2016

El nou decret, en vigor des de l'1 de novembre de 2016, estableix que, per a poder realitzar les activitats d'educació en el lleure amb menors que entrin en l'àmbit d'aplicació del decret, caldrà contractar una assegurança d'accidents personals que cobreixi per a despeses d'assistència sanitària un capital mínim de 6.000 euros; per defunció, un mínim de 5.000 euros i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500 euros.
 
L'entitat organitzadora també té l'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats amb uns límits mínims d'indemnització de 300.000 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre.
 
En el cas de les instal·lacions juvenils, no ha de tenir afectació si l'organitzadora és la mateixa que el titular de la instal·lació juvenil, que està regulada pel Decret 140/2003, ja que el límit per sinistre ja és l'exigit a partir d'instal·lacions de 100 places. Ara bé, les instal·lacions de menys places que tenen contractades pòlisses pels imports que determina aquest decret, haurien de modificar-los perquè són inferiors que les que requereix el decret de les activitats de lleure. De la mateixa manera, la indemnització per víctima només requereix 150.000 euros i caldria revisar si es té contractada només per aquest import.

En cas que l'entitat organitzadora estigués federada o formés part d'un moviment o associació, podran ser aquestes federacions, moviments o associacions les que formalitzin els contractes d'assegurances. Podreu trobar més informació al respecte a l'article cinquè del Decret 267/2016.
 
També cal que les instal·lacions juvenils i entitats tinguin en compte el Conveni del Lleure, que regula les relacions laborals de la seva activitat. Aquest conveni requereix que es disposi d'una pòlissa d'accidents dels treballadors i treballadores, tenint en compte també les cobertures mínimes establertes en el nou decret d'activitats de lleure.

En el cas de les activitats esportives, les obligacions en assegurances són les que preveuen el Decret 56/2003, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, i el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. Cal tenir present que qualsevol activitat especiifica descrita al Decret 56/2003 que es realitzi en el marc de casals, colònies o rutes, s'han de regir pel que determini aquest decret i en conseqüència, disposar de les assegurances amb les cobertures mínimes que s'hi determinen. Tot i així, destacar que aquestes han quedat per sota després de l'ampliació de les cobertures del nou decret d'activitats de lleure.
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes