El Consell de Ministres ha aprovat un decret llei que regula la creació d'un registre central de delinqüents sexuals, al qual hauran de demanar una acreditació totes les persones que treballin amb menors.

Aquest registre inclourà les dades d'identitat i el perfil genètic de les persones que han tingut condemnes en ferm per aquest tipus de delictes (agressió, abús, provocació i assetjament sexual, exhibicionisme, prostitució i explotació sexual, tràfic de persones i corrupció de menors) tant en l'Estat Espanyol com a tercers països.

La creació del registre de delinqüents sexuals és conseqüència de l'entrada en vigor, el juliol passat, de la nova llei de protecció de la infància, que donava un termini de sis mesos al govern espanyol per crear-lo. La nova llei estableix que les persones que vulguin treballar en contacte amb menors hauran d'acreditar que no han estat condemnades en ferm per cap delicte relacionat amb infants o adolescents.

Canvis en els requisits per treballar amb menors

No haver estat condemnat per delictes contra la llibertat sexual, tràfic, explotació o maltractament de menors serà requisit indispensable per desenvolupar una professió que impliqui contacte habitual amb nens i nenes (com ara monitor del lleure, personal de cuina,  professor, conductors de transport escolar, entrenador esportiu, pediatre,...), segons recull la Llei 26/2015 de protecció de la infància i l'adolescència aprovada pel govern espanyol el 28 de juliol. Amb aquesta finalitat, se sol·licitarà que el candidat a aquestes feines (ja siguin remunerades o voluntàries) aporti un certificat de penals.

La Llei pretén introduir canvis a la legislació espanyola per garantir als menors la mateixa protecció a tot l’Estat. Entre d’altres canvis, modifica la Llei Orgànica 1/1996 de Protecció del Menor, tot afegint-hi l’article 13, que estableix que serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat, indemnitat sexual o el tràfic de persones.

Per acreditar-ho serà necessari que els candidats i candidates a una feina de l'àmbit d’actuació amb menors d’edat aportin un certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals. Mentre aquest registre no estigui en fucionament, s'especifica que aquesta acreditació l’emetrà el Registre Central d’Antecedents Penals.

Per agilitar l'obtenció dels certificats d'antecedents penals, les persones que actualment tinguin en vigor un contracte amb una empresa o organisme que treballa amb menors, hauran d'autoritzar a un representant de la seva organització per tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal d'aquesta empresa.Consisteix en la presentació d'una sol·licitud única, dirigida a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà o a la Gerència Territorial de Justícia més propera.

Quan s'hagi creat el Registre de Delinqüents Sexuals, les dades seran trameses de forma automàtica pel Registre Central de Penats i pel Registre Central de sentències de responsabilitat dels menors. El Registre inclourà totes les dades de les persones condemnades per sentència ferma per algun dels delictes esmentats. A més, també s’inclourà el codi identificador del perfil genètic de les persones condemnades, a fi de facilitar el seu seguiment i control dins i fora de l’Estat.

El Registre Central de Delinqüents Sexuals podrà ser consultat per autoritats judicials, la Fiscalia, les forces de seguretat, els interessats i qualsevol organisme de l’administració que necessiti aquesta informació, previ consentiment de l’interessat.

En el cas de les autoritats de protecció de la infància, podran demanar el certificat, malgrat no tenir consentiment de l’afectat, quan s’hagi de valorar la situació de desprotecció d’un menor respecte als seus pares o tutors, o bé aquesta circumstància sigui sol·licitada per autoritats policials o judicials estrangeres dins del marc de seguiment i investigació d’un cas.

Actualment, no existeix cap reglament que desenvolupi aquesta nova normativa, fet que obre la porta a molts interrogants. Algunes de les principals qüestions és si aquest certificat tindrà data de caducitat, si tindrà caràcter retroactiu amb el personal ja contractat o si el Registre Central d’Antecedents Penals, mentre no es posi en fucionament el de delinqüents sexuals, també emetrà informes negatius en el cas d’haver estat condemnat per altres qüestions no relatives a aquest assumpte.   

En aquest sentit, les instal·lacions juvenils haurien de demanar el certificat a tot el personal que tenen contractat, encara que sigui prèviament a la posada en funcionament del nou registre. D'aquesta manera, mentre no es desenvolupi el reglament de la Llei, es garantirà la protecció als menors i no es s'establiran diferències entre els treballadors i treballadores.

La idea de l'Executiu és reduir en la mesura que sigui possible la xifra de 3.364 menors que van ser víctimes d'abusos sexuals el 2013, última dada recollida en les estadístiques del Ministeri de Sanitat. La fórmula adoptada, segons fonts del Ministeri, ja funciona en altres països i evita al centre que ofereix la plaça haver de reunir informació personal sobre els candidats a una feina.

La Llei també preveu noves normes sobre l'adopció i l'acolliment. Entre altres, redueix tràmits i proposa que els nens, especialment els de menys de tres anys, estiguin amb una família des del principi i no ingressin en un centre d'acollida. En l'actualitat hi ha gairebé 35.000 menors sota tutela o guarda de les administracions, dels quals 13.400 estan en residències, a l'espera d'una família.

D’altra banda, la reforma inclou un catàleg de drets i deures dels infants en l'esfera escolar, familiar i social, que contempla l'obligació d'ajudar a casa, però també el dret que la seva opinió sigui escoltada i tinguda en compte per un tribunal, fins i tot en el cas de menors de 12 anys, si mostren maduresa.

 Potser t'interessa: Prevenció d'abusos sexuals en el lleure.

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes