Aprovada la llei antifrau que limita els pagaments en efectiu a un màxim de 1.000 €

12/07/2021

El passat dissabte 10 de juliol es va publicar al BOE la Llei 11/2021 de 9 de juny, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb entrada en vigor des de l'11/07/2021 pensada sobretot per combatre l'economia submergida i reduir les posssibilitat d'eludir el pagament d'impostos.

Aquesta llei, entre altres mesures, i partint de la premisa que l'ús de diners en efectiu facilita que hi hagi un frau, el govern estableix la disminució del límit de pagaments en efectiu de 2.500 € a 1.000 €, sempre que una de les parts, com a mínim, actuï com empresari o professional. Per tant, està prohibit pagar en efectiu, total o parcialment, qualsevol compra, lliurament de béns o prestacions de servei que tinguin un import igual o superior a 1.000 €. Aquesta normativa no afecta les operacions realitzades entre dos particulars, ja que en aquest cas, poden seguir sent de 2.500 € com a màxim.

Article divuitè. Modificació de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre

«''1. No podran pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

No obstant això, el citat import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.''

''4. La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu a les operacions d'import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera, segons es tracti de cadascun dels supòsits a què es refereix el número 1 de l'apartat Un, respectivament.

5. La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 25 per cent de la base de la sanció prevista en el número anterior tret que concorri un supòsit de reducció de la sanció al qual es refereix el número 5 de l'apartat Tres d'aquest article.''

Cal tenir en compte dues precisions addicionals:

  • Els pagaments de les nòmines als empleats també es veuen afectats. Per tant, aquelles nòmines que superin els 1.000 € no es poden pagar en efectiu. La norma també afecta el pagament de lloguers, assegurances, ... 
  • Aquesta modificació s’aplica a tots els pagaments que s’efectuïn a partir de l’entrada en vigor de la Llei (11/07/2021), encara que es refereixin a operacions realitzades anteriorment a aquesta data. Per tant encara que es tinguin factures emeses /rebudes anteriors a la publicació de la norma (superiors als 1.000 euros) el seu pagament s'ha d'efectuar per banc si és posterior al dia 11/07. 

Les sancions per incomplir aquesta normal són del 25% de la quantia pagada en efectiu, i poden ser reclamades per l’Agència Tributària a qualsevol de les parts (tant el que paga com el que cobra), ja que tots dos són infractors.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes