L'ACCAC és...
Des de l’any 1986, l’ACCAC treballa per al reconeixement i la divulgació de les colònies i els valors educatius que transmeten.
Promociona les instal·lacions juvenils com a espais privilegiats per compartir i conviure.
Alhora proporciona assessorament, serveis i suport a les cases de colònies i albergs associats perquè continuïn esdevenint un recurs per l'àmbit educatiu, formal i no formal, i per a les famílies.
Un projecte comú, que és possible gràcies a la iniciativa i la constància dels seus socis, professionals del món del lleure i experts en la gestió d'equipaments i allotjaments.

Tot això ho fem...
Establint vincles i xarxes de col·laboració amb altres organitzacions.
Optimitzant el potencial comú i defensant els interessos del sector.
Divulgant i informant sobre el món de les colònies i el lleure.
Duent a terme iniciatives per reforçar i modernitzar l’oferta i la gestió.
Creant i consolidant serveis.

Per aconseguir...
Que les colònies siguin una referència per al món del lleure i l’educació.
Ser un recurs que contribueixi a afrontar els reptes de la nostra societat, facilitant la convivència i la relació social a través d’experiències vitals.
Esdevenir una manera d’acostar-se i comprendre el nostre entorn natural i paisatgístic, per aprendre a respectar-lo.

Des de la diversitat...
Som 91 instal·lacions associades, amb diferents perfils i orientacions que es complementen. Una pluralitat rica, que configura una oferta àmplia per a escoles, entitats de lleure, associacions, amics o famílies.
 
Descobreix els serveis que l'ACCAC ofereix als seus socis.