Un decret que permet ajustar la normativa als canvis socials dels darrers anys tot garantint la qualitat i seguretat que sempre han estat una premissa per als titulars d'aquests equipaments

23/02/2022

Entra en vigor el nou Decret d’instal·lacions juvenils, el Decret 16/2022, que actualitza i posa al dia la normativa vigent des de l’any 2013 que regulava fins ara els emplaçaments destinats a activitats de lleure educatiu amb infants i joves.

El text finalment ha estat aprovat pel Govern el passat dia 1 de febrer, després d'aturada la seva tramitació amb motiu de la pandèmia. A proposta de la Direcció General de Joventut, és fruit d'un treball amb les organitzacions representatives dels titulars de cases de colònies i albergs, les quals ha pogut incidir amb la contribució de moltes de les consideracions que s'han anat traslladant per acostar aquest reglament als canvis socials i de mercat que han tingut lloc durant els darrers anys.

Una de les modificacions principals del nou text és la unificació dels requeriments tècnics aplicables a les diverses instal·lacions, eliminant la diversitat d’exigències en funció de la seva data de posada en funcionament. Tot i la possible necessitat d'adaptació d'algunes de les instal·lacions preexistents, el text recull oportunament a través de les disposicions transitòries, l'atorgament d'un termini de sis anys d’adaptació a les persones titulars de les instal·lacions per facilitar-los el compliment. De la mateixa manera que se'ls garanteix el dret a no perjudicar la continuïtat del desenvolupament de la seva activitat en la mesura que la venien fent abans de l'entrada en vigor del nou decret, i es dispensa de l’obligació d’adaptar la instal·lació quan fer-ho implicaria ineludiblement perdre capacitat d’allotjament, haver de tancar o incórrer en despeses desproporcionades.

En aquest mateix sentit, aquella instal·lació juvenil ja inscrita al Registre abans d'aquest nou decret, no se li requereix el compliment dels preceptes que estableixen, en la data que vas ser autoritzada, les normatives sectorials vigents si la mateixa normativa sectorial no l'exigeix.

El text simplifica també la tramitació electrònica administrativa i la col·laboració entre administracions, elimina requisits tècnics que havien quedat obsolets als titulars de les instal·lacions i n’estableix alguns de nous per adaptar-se a la realitat actual. Es racionalitza la inspecció amb l'objectiu de continuar garantint la qualitat i seguretat que són premissa per als titulars d'aquests equipaments, s'adapta en el mateix text el Reglament de campaments juvenils i s'impulsa la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils, entre altres canvis.

També reforça la funció social de les instal·lacions juvenils, on es recull millor la possibilitat de les estades d'adults a les cases de colònies, usuaris que a través d'entitats i associacions o estades de lleure familiar, troben cada cop més que les instal·lacions juvenils són espais privilegiats per organitzar les seves activitats.

En l'àmbit de l'especificitat del projecte d'una casa de colònies, es contempla que pugui ser, simultàniament, granja escola o aula de natura i s’admeten les estades de dia a les instal·lacions juvenils sense allotjament de grups d’usuaris que hi duguin a terme una activitat.

En l’àmbit dels albergs, s’incorpora a la seva definició el paper com a eina de promoció del turisme juvenil amb una vessant social i educativa i es fixa en 21 places la seva capacitat mínima. Es prohibeix establir serveis o consums obligatoris, a excepció de l'allotjament, i es permet usar els espais comuns per a exposicions, actes culturals o socials.

La normativa també preveu acceptar l’ús de les instal·lacions juvenils per a l’allotjament temporal de menors no acompanyats o persones refugiades sense haver de suspendre la legalització vigent.

Després d'aquest llarg recorregut per l'adequació d'aquesta normativa, l'ACCAC es proposa de fer seguiment i vetllar pels criteris d'aplicació de la norma un cop ja ha entrat en vigor, així com per l'execució de les disposicions transitòries, tant pels terminis d'adequació establerts com per les possibles exempcions en el compliment de nous requeriments que estan previstes per inviabilitat tècnica d’adaptació o per despeses d’adaptació desproporcionades.

Dos anys de greu afectació per la pandèmia on les compensacions han estat totalment insuficients

En aquests darrers dos anys de pandèmia, el sector de les instal·lacions juvenils ha fet front a un impacte econòmic molt important, amb una afectació continuada de les mesures establer-tes pel Govern, que han condicionat la seva activitat durant tot aquest període, limitant la seva capacitat d'ocupació o, fins i tot, restant tancades de facto malgrat que estigués autoritzada la seva obertura, ja que en ser instal·lacions que s'adrecen fonamentalment a col·lectius, les restriccions en el número de persones no han permès acollir les estades en grup habituals. 

Els ajuts específics per a les instal·lacions juvenils a finals de 2020, van ser totalment insuficients per intentar pal·liar el greu impacte que la pandèmia per la Covid-19 va tenir durant un període de temps tan prolongat el 2020, on la temporada de colònies escolars de primavera va quedar totalment cancel·lada i una caiguda de l’ocupació durant l’estiu a la gran majoria d’instal·lacions entre el 70% i el 90%.

L’any passat, malgrat que es van rebre els cobraments d'aquests ajuts anunciats el 2020, la realitat és que al 2021 no es va preveure cap mena de compensació per l'afectació de les mesures preses pel Govern durant les diferents onades del 2021.

És en aquest context, que l'ACCAC va reclamar una moratòria de l'aprovació definitiva del nou Decret per tal de no agreujar la situació econòmica del sector i de la necessitat d'ampliar els terminis d'adaptació de les instal·lacions al nou reglament que finalment s'ha ampliat fins als sis anys. En la mateixa línia, des de l'Associació es segueix reclamant compensacions que facilitin la recuperació del sector i possibles línies de suport per facilitar l'adequació de cases de colònies i albergs als nous requeriments previstos a la norma.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes