Recentment, s'ha publicat l'Ordre sobre les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Juvenil i Formació Professional per a l'any 2017.

27/02/2017

S'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat de l'11 de febrer de 2017 l'Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017. Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, amb efecte a partir del dia 1 de gener de 2017. 

A) Bases de cotització:

1. Amb caràcter general: entre 893,10 i 3.751,20 euros
2. Treballadors amb menys de 47 anys l'1/1/17: entre 893,10 i 3.751,20 euros
3. Treballadors amb 47 anys l'1/1/17:

• Si al desembre de 2016 cotitzaven per una base igual o superior a 1.964,70 euros/mes, o si causen alta en aquest Règim Especial: entre 893,10 i 3.751,20 euros
• Si al desembre de 2016 cotitzaven per una base inferior a 1.964,70 euros/mes o per una base superior abans del 30/6/17: entre 893,10 i 3.751,20 euros.
Si no exerciten aquesta opció o no  poden cotitzar per una base superior a 1.964,70 euros.
• Les persones donades d’alta en el RETA com a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l’establiment: entre 893,10 i 3.751,20 euros

4. Treballadors amb 48 anys o més l'1/1/17:

• Amb caràcter general: entre 963,30 i 1.964,70 euros.
• Donats d’alta en el RETA amb 45 anys com a conseqüència de la defunció del titular de l’establiment: 893,10 i 1.964,70 euros.

5. Treballadors que, abans del compliment dels 50 anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social 5 o més anys:

• Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.964,70 euros/mes: 893,10 i 1.964,70 euros;
• Si l'última base de cotització acreditada fos superior a 1.964,70 euros/mes: entre 893,10 i la base anterior incrementada en un 1 %.

6. Treballadors l’alta dels quals s’hagi practicat d’ofici, com a conseqüència d’una baixa d’ofici en el RGSS o en un altre règim de treballadors per compte d’altri: poden optar entre mantenir la base de cotització per la qual cotitzaven o triar una base de cotització aplicant les regles generals.

7. Administradors o consellers de societats mercantils o de societats laborals, excepte aquells que causin alta inicial en RETA durant els 12 primers mesos d’activitat: entre 1.152,90 (base grup 1 Règim general) i 3.751,20 euros.
8.Treballadors que en algun moment de 2016 i de manera simultània hagin tingut contractats 10 o més treballadors: entre 1.152,90 (base grup 1 Règim general) i 3.751,20 euros.

B) Tipus de cotització

Es mantenen els tipus, quedant establerts per 2017:
– 29,80 %: en general.
– 29,30 %: si s'està acollit a la protecció per cessament d’activitat o protecció per contingències professionals.
– 26,50 %: sense protecció per IT.

A més, si no estan cobertes les contingències professionals, s’estableix una cotització addicional del 0,10 % per a finançar les prestacions de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.
Així mateix, durant l’any 2017, el tipus de cotització per a la protecció per cessament d’activitat serà del 2,20 per 100 a càrrec del treballador (art. 35).

C) Reduccions en la cotització

En els supòsits de pluriactivitat, es manté la devolució del 50 % de l’import de les quotes per contingències comunes que superin els 12.368,23 euros (art. 15.10).

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes