L'obligatorietat de dur a terme el registre de salari s'ha estès als autònoms

03/10/2019

El passat 1 de març, el Govern va aprovar una sèrie de mesures en matèria d'igualtat. modificant l'artícle 28 de l'Estatut dels Treballdors. El principal objectiu és aconseguir una major igualtat laboral entre treballadors masculins i femenins, així com fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre tots dos sexes proclamat en la Llei orgànica 3/2007. 
 
El Reial decret - Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, obliga als empresaris i autònoms amb empleats a portar un registre en el qual es desgranin els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials dels seus treballadors, distingits per sexe i distribuïts per grups professionals, categories o llocs de treball que tinguin el mateix valor. 
 
Per part seva, els treballadors tenen el dret a accedir al registre de salari. Aquesta sol·licitud pot realitzar-se a través dels representants legals dels treballadors.
 
Terminis d'adaptació per a les empreses 
 
L'article 1 modifica la Llei orgànica 3/2007, amplia el número i el tipus d'empreses que estan obligades a acatar aquesta nova modificació de la llei, elaborant i aplicant el pla d'igualtat. Fins ara aquesta normativa ja era obligatòria per a les grans empreses, de més de 250 treballadors, i ara s'ha estès també a les empreses de 50 treballadors. 
 
Els terninis que tenen les empreses per a adaptar-se a aquesta modificació són els següents: 
 
- Les empreses de més de 250 empleats ja estan obligades 
- Les empreses amb una plantilla d'entre 150 i 250 empleats tenen el termini d'un any 
- Les empreses amb una plantilla d' entre 100 i 150 empleats tenen un terimini de dos anys 
- Les empreses amb una planitlla d'entre 50 i 100 treballadors tenen un ternim de tres anys. 
 
Claus per a realitzar el registre salarial
 
El document de registre ha decomptar amb les següents dades per cada treballador: valor mitja de salari, complements salarials i complements extrasalarials. Això si, aquesta informació ha d'estar dividida segons grups professionals les categories o els llocs de treball equivalents. 
 
No obstant això, la principal caractarística d'aquest registre és que ha d'efecturar-se una distribució per sexe. L'objectiu és identificar si existeix la bretxa salarial, és a dir, si hi ha diferència real entre els sou que perceben els homes i les dones per l'acompliment d'un mateix lloc de treball. 
 
Les empreses que tinguin més de 50 treballadors han de tenir en compte un altre aspecte. Si les retribucions que perceben els treballadors d'un sexe superen en un 25% les percebudes per l'altre, l'empresari estarà obligat a justificar aquesta diferència. 
 
El propòsit de reduir la desigualtat salarial entre homes i dones és un dels aspectes sobre els quals més s'estan conscienciant les empreses. La implantació del registre del registre de salari forma part d'un pla d'accions que contribueixen a aconseguir-lo. No obstant aixó,perquè sigui reeixit és necessari un canvi en la pròpia cultura empresarial. 
 
Font: FIHRT
 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes