Activitats com les excursions i colònies d'infants i joves, així com trobades i formacions de les entitats es poden celebrar amb les mesures pertinents

02/10/2020

Les activitats d'educació en el lleure en les quals participen persones menors de 18 anys són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d'un lleure de qualitat amb transmissió de valors. A més a més, el dret al joc, al descans i a les activitats de lleure és un dret que està recollit a la Convenció dels Drets dels Infants. 

L'educació en el lleure té dos grans vessants, el de les activitats d'estiu i el de les activitats que es realitzen durant el curs escolar. El seu alt valor educatiu i la seva utilitat social fan que sigui molt convincent poder realitzar-les també en el seu vessant d'activitats durant tot l'any i no únicament durant el període d'estiu o de vacances escolars. 

L'actual situació de pandèmia obliga a adoptar una sèrie de mesures excepcionals per garantir que les activitats de lleure continuïn sent segures més enllà de l'estiu, per la qual cosa la Direcció General de Joventut ha elaborat aquest document de  "Criteris a aplicar  per prevenir la pandèmia per Covid-19 en l'àmbit de les activitats d'educació en el lleure" amb les pautes que han de permetre aconseguir-ho. En qualsevol cas, aquestes pautes s'aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que es vagin acordant per part de les autoritats en relació amb la situació epidemiològica territorial i s'aplicaran de conformitat amb el Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adaptació de mesures urgent per fer front al risc de brots de la Covid -19. 

El document es basa en els següents elements: 

- Aquestes activitats es realitzen amb la funció social i el rigor propis de qualsevol activitat professional. En conseqüència , tant si les persones que les duen a terme estan remunerades com si són voluntàries, tenen la consideració d'una activitat laboral/ professional. 

- La formació dels grups s'articula de manera similar a l'ensenyament reglat, on els participants s'organitzen en grups estables. Això té l'efecte càpsula o bombolla, que contribueix a la seva seguretat i permet una bona traçabilitat en cas de contagi. 

- Es prenen com a elements referencials els protocols que es van aprovar per a les activitats de lleure educatiu d'estiu i que han demostrat la seva eficàcia, però ajustant-los a la realitat de les activitats que es realitzen durant el curs escolar. 

Les mesures incloses en aquest document s'adrecen a les activitats de les entitats d'educació en el lleure i de l'associacionisme educatiu i també preveu que es puguin continuar realitzant excursions, colònies, trobades, reunions i estades formatives de les entitats que habitualment acullen les instal·lacions juvenils. 

En concret per a les excursions i activitat equiparable s'aplicaran les mateixes normes que les establertes per a les colònies o campaments (segons s'escaigui) en els protocols de les activitats d'estiu dispobibles a www.estiuamblleure.cat.  No obstant això, el grup de convivència deixa d'estar limitat obligatòriament a 10 persones. Podrà ser el mateix grup estable de funcionament amb què els participants s'hagin organitzat al llarg del curs. 

Pel que fa a les instal·lacions juvenils, el document també recull que continuen vigents els requisits en matèria d’allotjament, d’ús dels espais col·lectius, d’organització d’activitats i de seguretat alimentària que estableix per a l’etapa de la represa, el protocol per al reinici i el desenvolupament de l’activitat de les instal·lacions juvenils elaborat per la Direcció General de Joventut i aprovat pel PROCICAT.

Quan la instal·lació juvenil aculli una activitat d’educació en el lleure seran d’aplicació els protocols vigents d’educació en el lleure.

Quan aculli altres tipus d’estadants, mentre sigui vigent la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, caldrà vetllar perquè les persones participants en les activitats que s’organitzin, tant en espais interiors com exteriors de la instal·lació, formin grups estables de 10 persones com a màxim, que es mantingui entre els grups la distància de seguretat preceptiva, i que conservin el nombre i composició durant els àpats o en qualsevol altra activitat grupal.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes