L'ACCAC proposa mesures a les forces polítiques per tal de contribuir al suport i reconeixement del sector del lleure educatiu i les colònies com esdeveniment educatiu imprescindible

08/01/2021

Amb motiu de les properes eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel 14 de febrer, l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC) com organització representativa del sector de les instal·lacions juvenils, proposem a les diferents forces polítiques que hi concorren un seguit de mesures.

Un conjunt de propostes que desitgem puguin fer seves i promoure en el marc de les seves polítiques d’actuació, amb l’objectiu de contribuir al suport i reconeixement del sector del lleure educatiu, les colònies com esdeveniment educatiu imprescindible, i així com de la xarxa de cases de colònies i albergs com espais educatius i d’interacció social de la que ens hem dotat com a país.

També immersos en una crisi sanitària, econòmica i social com la que ha provocat la pandèmia de la Covid-19, des de l’ACCAC volem posar de relleu la importància de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils de la qual formen part totes les cases de colònies i albergs del país. Una xarxa que comporta un seguit de requisits i compromisos tal i com es regulen per tal de garantir la seva funció, però també entenem que ha de ser correspost d’igual manera per l’Administració per tal de preservar-la i potenciar-la. En aquest sentit, serà imprescindible que els futurs òrgans de govern impulsin un suport efectiu per tal de preservar aquest recurs de país i que se’l reconeix com d'interès públic i d'utilitat social i educativa.

  • Impulsar mesures que permetin la sistematització i formalització estable de la realització de les colònies i sortides escolars en el marc del sistema educatiu reglat. Així com vetllar pel compromís i suport institucional per part de les autoritats competents per tal de garantir la realització de les colònies i sortides escolars dels centres docents que contemplin aquestes activitats en el seu projecte educatiu.
  • Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les colònies i sortides escolars, així com en temps de vacances. Cal que les colònies siguin inclusives en tots els sentits i es desenvolupin polítiques actives que permeti participar a tots els infants amb independència de les seves circumstàncies socioeconòmiques. En aquest sentit, el Síndic de Greuges s’ha pronunciat reiteradament sobre l’obligació de garantir el dret al lleure dels nens, nenes i joves, proposant actuacions que no limitin la seva participació per raons d’oportunitat social, d’equitat o de no-discriminació per raons econòmiques i que s’estableixin ajuts i atorguin beques amb relació a activitats complementàries i extraescolars.
  • Impulsar mesures de suport i reconeixement als centres docents i als mestres que promoguin les colònies com a eina de socialització i complement educatiu. La importància que molts centres docents donen a la realització de les colònies escolars, atès que representen una oportunitat educativa per als alumnes, no pot estar dissociada a la necessària participació dels mestres. De la mateixa manera, aquesta hauria de poder ser assumida per tots els membres del claustre més enllà de la bona disposició personal d'aquests professionals, sent necessari també buscar la manera de compensar aquests docents i el personal que hi participi.
  • Consolidar el suport al Projecte Colònies i Educació promogut per les entitats representatives del sector colònies, tot establint de manera definitiva amb l’administració un espai de treball que doni major dimensió a les propostes que persegueix per a la promoció del reconeixement públic i formal de la contribució de les colònies escolars en el sistema educatiu català. En concret, establir també un acord de col·laboració per desenvolupar un treball de recerca acadèmic que permeti fer una diagnosi precisa d’aquest sector d’activitat, amb propostes de mesures de millora per a un futur proper, així com per ajudar a difondre i millorar el coneixement social d’aquest tipus d’activitat, els seus valors i virtuts.
  • Avançar en la definició d'un marc legislatiu sobre les colònies i sortides escolars. L’establiment d’un marc legislatiu que reconegui la contribució que tradicionalment han jugat aquestes activitats en el sistema educatiu català, posant en valor les activitats fora l’aula com eina indispensable per l’aprenentatge actiu a partir de l’experiència i la millora d’habilitats dels alumnes i assoliment de competències. Un marc normatiu que millori les garanties jurídiques en el desenvolupament d’aquesta activitat i que garanteixi l’oportunitat d’accés per part de tot l’alumnat.
  • Establir les eines i espais necessaris per a una imprescindible coordinació i treball interdepartamental al voltant de l’activitat que es desenvolupen a les cases de colònies i albergs juvenils que integrin la participació o cooperació de tots els agents que intervenen en la seva acció. Des l’ACCAC continuem exigint una necessària mirada transversal en l’acció de govern, evidenciada ara més que mai al procurar fer front a la greu situació del sector, i no perpetuar un problema històric sobre competències en l’àmbit de les instal·lacions juvenils i la seva activitat. Les instal·lacions juvenils, com recurs educatiu i organitzadors d’activitats d’educació en el lleure estem sota l’àmbit d’actuació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, però la gran majoria d’elles desenvolupen la seva activitat principal pels centres educatius en horari lectiu i, per tant, depenent del Departament d’Educació i no podem obviar tampoc que com sector econòmic que acaba esdevenint, es fa necessària també una interlocució i participació del Departament d’Empresa i Coneixement, amb especial implicació en l’àmbit turístic donat les possibles polítiques a compartir. En aquest mateix sentit, la dificultat que en aquest darrers mesos ha comportat no teniruna codificació específica en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) i permetre gaudir de determinades línies de suport per fer front a l’impacte econòmic de la pandèmia, ens porta a reclamar l’assignació d’un codi específic per a les instal·lacions juvenils en la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) i l’acompanyament per part del govern català en l’assignació en el CNAE espanyol.
  • Adoptar mesures i suport econòmic suficient per pal·liar l’impacte econòmic de la Covid-19 al sector de les instal·lacions juvenils. El conjunt de les entitats i empreses titulars o gestores d’instal·lacions juvenils a Catalunya estan patint d’una manera molt severa l’impacte generat per la pandèmia de la Covid-19. El tancament de facto des del passat mes de març ha representat una reducció de l’activitat del 90% i les pèrdues acumulades poden ser encara molt superiors si, com es tem, durant la propera primavera no es reactiva l’activitat de colònies escolars amb certa normalitat. És doncs, que l’ACCAC reitera la necessitat de destinar fons en forma de subvencions al seu circulant o ajuts a les seves despeses corrents, així com la necessitat d’impulsar la creació d’una taula sectorial, tal i com es reclama en el manifest “RescatxPimes, RescatxAutònoms” signat per gran part dels agents socials i poder participar del diàleg per a la reactivació econòmica del país
  • Impulsar iniciatives i actuacions col·laboratives que esdevinguin motor per tal de facilitar l’accés de les petites empreses i autònoms als fons europeus de Recuperació i resiliència, tot permeten a les instal·lacions juvenils del país millorar la seva competitivitat i adaptar-se a l’entorn post Covid-19 en aspectes relacionats amb la transició energètica i la sostenibilitat, així com en la seva digitalització.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes