Les instal·lacions juvenils que gaudeixen del Distintiu, d'acord amb els criteris de la Resolució TES/1010/2017, hauran de demostrar el compliment d'aquests nous criteris en el moment de la renovació del seu atorgament.

06/06/2021

Mitjançant la Resolució TES/1010/2017, de 25 d'abril, es van establir els criteris ambientals per atorgar el Distintiu de garantia de qualitat ambiental en la categoria "instal·lacions juvenils". La definició d'aquesta categoria i dels seus criteris específics tenia un període màxim de validesa de tres anys des de la seva publicació i, per tant, calia procedir a la seva revisió. Per tot això, el passat 3 de juny es publica la nova Resolució TES/1635/2021 que estableix els vigents criteris.

Cal assenyalar que els objectius i les finalitats ambientals proposades en els criteris anteriors són totalment vàlids actualment.

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és un sistema d’etiquetatge ecològic de la Generalitat de Catalunya. Aquest sistema voluntari de qualificació ambiental identifica i certifica productes o serveis que compleixen determinats criteris ambientals més enllà de la normativa vigent d’aplicació i per tant tenen una afectació menor sobre el medi ambient. La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat és l’òrgan competent per a la concessió del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. 

Per a què serveix el distintiu de qualitat Ambiental?

 • Promou el consum de productes i de serveis que afavoreixen la minimització de residus, la recuperació i reutilització dels subproductes i així com l’estalvi de recursos especialment l’energia i l’aigua.
 • Proporciona als usuaris i als consumidors informació millor i més fiable sobre la qualitat ambiental dels productes i serveis.
 • Fomenta la comunicació i l’educació ambiental entre usuaris i treballadors. 

Criteris bàsics per a les instal·lacions juvenils

Els criteris bàsics perquè les instal·lacions juvenils tinguin accés a una avaluació preliminar per a l’atorgament de l’etiqueta són: 

Eficiència i estalvi energètic 

 • El 75% dels punts de llum amb funcionament continuat durant un mínim de 5h disposa de làmpades classe B o superior 
 • El 10% dels punts de llum amb funcionament continuat inferior a 5h tenen làmpades classe B o superior
 • El 75% dels fluorescents en zones d’us no social amb funcionament continuat utilitzen reactància electrònica
 • Les làmpades exteriors de nova adquisició tindran una temperatura de color igual o inferior a 3.300 K
 • Bon aïllament de la caldera,dipòsits d’acumulació i tubs de distribució
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària amb vàlvula mescladora de tres vies amb bomba i circuit de recirculació entre caldera i dipòsit programable
 • Les obertures a la façana sud-oest disposen de cortines, persianes, porticons... que eviten la càrrega de calor externa
 • Els aparells d’aire condicionat de nova adquisició són de classe A 
 • Es realitza el manteniment de tots els equipaments segons les disposicions legals per personal qualificat 
 • L’aigua de la piscina descoberta només s’escalfa si es pot fer a partir d’energia renovable o residual.
 • La temperatura de l’aigua de la piscina no sobrepassarà els 28ºC (a excepció de les piscines d’ús termal)
 • La temperatura de l’aire de les piscines cobertes a un metre d’alçada de l’aigua no sobrepassarà els 3ºC per sobre de la temperatura de l’aigua i la humitat relativa estarà entre el 60% i el 70%

Estalvi d’aigua

 • En els espais exteriors la vegetació és autòctona i/o adaptada al clima de la zona
 • En superfícies enjardinades de 100 m 2 o superiors s’instal·len sistemes de reg eficients

Gestió de residus

 • Recollida selectiva dels residus d’acord amb el municipi
 • Els contenidors per a la recollida selectiva es troben degudament identificats

Minimització de les emissions

 • Els equips de refrigeració de nova adquisició utilitzen gasos refrigerants amb un potencial d’esgotament de la capa d’ozó igual a zero i en cas que siguin neveres i congeladors domèstics el potencial d’escalfament global serà igual o inferior a 15
 • L’establiment no sobrepassarà els nivells de soroll i vibracions en el mapa de capacitat acústica per la zona on es trobi ubicat
 • Les instal·lacions de climatització i/o ventilació no originaran en els edificis contigus o pròxims nivells d’immissió superiors als que estableix la legislació
 • Els ascensors, equips de climatització i ventilació... no han de transmetre a l’interior de l’establiment nivells acústics superiors als establerts en la legislació
 • En establiments de nova construcció les instal·lacions de climatització i/o ventilació s’instal·laran al terrat o a la teulada amb les mesures correctores escaients per a minimitzar-ne l’impacte acústic

Integració paisatgística 

 • L’establiment està construït amb materials, colors i estil arquitectònic propi de la zona i no suposa cap impacte significatiu sobre el paisatge

Gestió 

 • Registre trimestral del consum d’energia per a detectar consums anòmals i possibles millores
 • Registre trimestral del consum d’aigua per a la detecció de consums anòmals i possibles millores
 • Revisió anual de la caldera i instal·lació d’energia solar tèrmica en cas d’existir. El rendiment de la caldera serà superior al 85%
 • Revisió mensual d’aixetes, regadores de dutxa i cisternes de lavabo per comprovar que no hi hagi fuites i reparar-les si es dóna el cas

Informació i formació

 • S’informa als clients dels criteris del distintiu, així com de les possibilitats de descoberta de l’entorn proper i del transport públic existent a la zona
 • El personal es forma sobre els criteris ambientals que regeixen en l’establiment i com poden actuar per participar satisfactòriament en la gestió
 • Es disposa de rètols o altres tipus d’elements informatius sobre la utilització racional de l’aigua,la il·luminació, la climatització, l’ adequada gestió dels residus i el respecte envers el medi ambient en les sortides a l’entorn proper

Els criteris citats anteriorment són de caràcter obligatori no obstant per assolir el distintiu cal també assolir com a mínim de 74 o 59 punts, en funció de si la instal·lació juvenil disposa de piscina o no respectivament, mitjançant el compliment de varis criteris opcionals.

Consultar el document d'Informe d'Avalució per conèixer tots els criteris i puntuacions

Com demanar el distintiu per a una instal·lació juvenil?

Per demanar el distintiu cal seguir els següents passos: 

 1. Emplenar la documentació i formularis de sol·licitud
 2. Entrega de la sol·licitud a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat o les oficines dels Serveis Territorials
 3. Resposta de l’Administració

La documentació i formularis per a la sol·licitud es poden descarregar al següent enllaç: tràmit.

L’atorgament del distintiu té una vigència de tres anys, moment en el qual es tornarà a iniciar el procés per a tramitar la seva renovació.

Més enllà de la tramitació, els allotjaments juvenils que a curt termini no tinguin prevista l'obtenció del distintiu, poden posar en pràctica criteris ambientals de millora, reforma o renovació dels seus equipaments. D'aquesta manera es promou que la instal·lació esdevingui, cada vegada més, una casa de colònies o alberg més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes