Tal com marca el Reial Decret del 13 d'octubre del 2020 i expira el 7 de març del 2022

04/02/2022

Tal com ja vam informar, l'entrada en vigor del Reial Decret que pretén garantir la igualtat retributiva entre dones i homes, el Reial Decret Llei 901/2020, de 13 d’octubre, obliga a les empreses de més de 50 treballadors elaborar un Pla d’Igualtat, que cal presentar com a màxim, el 7 de març de 2022.

Els plans d'igualtat han de fixar els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

El pla d'igualtat és una clara inversió per garantir els objectius integrals de l'entitat, per introduir a les empreses formes innovadores de gestió i millora de la seva eficàcia organitzativa, contribuint a una imatge positiva de l'entitat.

Els plans d'igualtat han d'incloure a totes les persones de l'empresa i han de tractar les següents matèries: procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball incloent auditoria salarial, exercici corresponsable de drets de la vida personal, familiar i laboral, infrarepresentació femenina, retribucions, i prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe.

Des de la publicació del Reial Decret-Llei 6/2019, de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes en la feina i l'ocupació, publicada el 7 de març de 2019, tenen l'obligació de tenir pla d'igualtat les empreses:

  • De més de 150 persones treballadores i fins a 250, es disposa d'un període d'un any per aprovar el pla d'igualtat.
  • De més de 100 i fins a 150 persones treballadores, es disposa d'un període de dos anys.
  • De 50 a 100 persones treballadores, es disposa d'un període temporal de tres anys per complir amb la normativa que expira ara el 7 de març del 2022.

Per a la resta d'empreses, la implantació de plans d'igualtat és voluntària. Però cada vegada més per l'accés a la contractació pública l'Administració requereix la tinència d'un pla d´igualtat.

Els grups d'empresa que tinguin obligació d'elaborar plans d'igualtat, hauran d'elaborar un pla d'igualtat per a cada empresa, així com un diagnòstic de situació per a cada empresa.

En el desenvolupament del pla d'igualtat participen els representants del personal i la direcció de l'empresa. Pel que fa a la seva execució, és imprescindible la participació i implicació de tota la plantilla.

D'acord amb la Llei d'igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i han d'adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació dels treballadors, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en l'organització.

De la mateixa manera, des del 14 d’abril de 2021, totes les empreses han de tenir confeccionat el seu registre retributiu, a l'efecte de garantir la igualtat retributiva, en feines d'igual valor.

L'incompliment de l'elaboració dels Plans d'Igualtat serà definit com a infracció molt greu per l'autoritat laboral, de conformitat amb l'art. 8.17 de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (LLISOS), podent imposar sancions d'entre 7.501 € a 225.018 €.

Pimec, entitat de la qual l'ACCAC n'és sòcia col·lectiva, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d'elaboració i implantació de plans i mesures d'igualtat.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes