L'incompliment de l'obligació d'informació al Registre Central determinarà el tancament registral, amb la consegüent impossibilitat d'inscriure actes d'una societat en el Registre Mercantil

06/09/2023

En el BOE núm. 165, de 12 de juliol del 2023, es va publicar el Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol, pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals (RCTR)  i s’aprova el seu Reglament. El seu principal objectiu és la creació d’un registre electrònic únic en tot el territori espanyol que centralitzarà la informació sobre la titularitat real disponible actualment en diverses fonts i evitar el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. 

Es tracta de la informació relativa a totes les persones jurídiques espanyoles i entitats o estructures sense personalitat jurídica que preveu la Llei 10/2010, que tinguin la seu de la seva direcció efectiva o la seva principal activitat a Espanya, o que estiguin administrades o gestionades per persones físiques o jurídiques residents o establertes a Espanya.

La data d’entrada en vigor és el 19 de setembre del 2023.

L'entrada en vigor d'aquest registre permetrà: 

  • Amb la nova normativa, s'aconsegueix la incorporació de la Directiva (UE) 2018/843 al dret espanyol.
  • Al ser un registre central i únic en tot el territori nacional, es nodreix de diverses fonts, millorant la qualitat de les dades.
  • La informació sobre els titulars reals estarà més al dia i més completa.
  • Proporcionarà informació sobre si el control del titular real o titulars reals és a través de propietat directa o indirecta d'accions o drets de vot, quin és el percentatge de participació i, en cas de propietat indirecta, la informació sobre les persones jurídiques interposades i la seva participació en cadascuna d'elles.
  • Aquesta informació ajuda als subjectes obligats per la Llei 10/2010 a determinar l'estructura de propietat i de control de les persones jurídiques. Històricament, els subjectes obligats no complien o complien només parcialment amb aquesta obligació.
  • Suposa una agilitació en simplificar el treball a realitzar pels subjectes obligats.
  • Els tercers interessats també podran accedir al Registre, encara que amb les cauteles que ja va exigir el TJUE. El Registre Central podrà denegar motivadament l'accés si la persona interessada així ho ha sol·licitat prèviament.

Per inscriure's al registre ara per ara no hi ha fixada una taxa ja que l'objectiu principal de la normativa és posar el focus en la prevenció sobre algunes titularitats reals minoritàries. Tot i això pot acabar fixant-se una taxa sobretot en les activitats on la consulta massiva del Registre pot comportar un sobrecost significatiu.

El fet de no estar inscrit al registre segons la Disposició Addicional Segona del RD es preveu que l'incompliment de l'obligació d'identificació o informació al Registre Central determinarà el tancament registral, amb la consegüent impossibilitat d'inscriure actes d'una societat en el Registre Mercantil.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes