El Síndic alerta d’una possible reducció de més de la meitat de la participació a les activitats d’educació en el lleure a l’estiu

22/06/2020

En els darrers anys, el Síndic ha destacat a bastament que les activitats de lleure educatiu ofereixen als infants importants oportunitats de desenvolupament personal i social, i que l’accés a aquest àmbit configura un dret protegit per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant. El lleure és un dels àmbits educatius en què tenen més incidència les desigualtats econòmiques d’accés, però són escasses les polítiques efectives d’accessibilitat desplegades per les diferents administracions públiques.

La importància del lleure educatiu com a espai de provisió d’oportunitats i la incidència de les desigualtats d’accés són factors que prenen una rellevància especial arran de la crisi de la COVID-19.

El tancament dels centres educatius i l'escassa organització d'activitats presencials per a l'alumnat en la reobertura final fan que faci tres mesos que molts d'aquests infants no gaudeixin d'activitats presencials d'educació formal o no formal, amb els beneficis socials, especialment de prevenció de les desigualtats educatives, que això comporta. La manca de garanties de provisió i d’accés d'aquests infants a les activitats educatives de lleure organitzades a l'estiu provocaria l'allargament d'aquesta situació de desigualtat.

Davant d’aquest escenari, la informació facilitada a aquesta institució pel sector és que la participació a les activitats educatives de lleure caurà per sota del 50% dels nivells de participació existents l’any 2019, amb una pèrdua prevista de més de 250.000 participants. Cal tenir present que el 87,5% de les activitats d’educació en el lleure dutes a terme l’any 2019, en condicions de normalitat, es va desenvolupar durant l’estiu, i que aquestes activitats van comptar amb 486.126 participants (alguns dels quals, en més d’una activitat).

Aquesta minoració de la participació s’explica en part per la renúncia de moltes famílies a participar a les activitats d’educació en el lleure, sigui per precaució de possibles contagis, sigui també per l’empitjorament de les condicions econòmiques que pateixen.

L'any 2014 el Síndic ja va presentar l'informe El lleure educatiu a Catalunya, que destacava les desigualtats d'accés presents en aquest àmbit i que instava les administracions a incrementar-ne la inversió per combatre aquestes desigualtats.

Recentment, el Síndic ha tingut constància que, pel que fa als ajuts econòmics per facilitar la participació en les activitats d’educació en el lleure d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha previst incrementar l’actual partida d’1,15 milions d’euros per a beques a 4,65 milions d’euros, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de 40.000 infants i adolescents.

D’una banda, el Síndic recorda que aquesta inversió és insuficient per garantir l’accés del conjunt d’infants en situació de vulnerabilitat social a les activitats educatives d’estiu: hi ha prop de 250.000 infants en situació de risc de pobresa, i prop de 90.000, en situació de pobresa severa.

D’altra banda, però, el Síndic també lamenta que, amb caràcter general, durant els darrers mesos no s’ha fet un treball d’acompanyament suficient a les famílies des dels serveis socials i des dels centres escolars per estimular la participació dels infants en situació de vulnerabilitat social a l’oferta existent. La promoció d’ajuts econòmics és una condició necessària però no suficient. A més d’incrementar el finançament, doncs, cal desenvolupar actuacions que donin a conèixer i promoguin la participació d’aquests infants a les activitats.

En aquest sentit, cal remarcar que el Síndic ha rebut vora 150 queixes d'entitats i persones que s’han adherit a l’actuació iniciada sobre el dret al lleure. Davant d’aquest escenari, el Síndic demana que cap d’aquests infants que deixa de fer activitats visqui en situació de vulnerabilitat social, o que tots els infants que poden patir aquesta situació tinguin l’oportunitat de participar en activitats d’educació en el lleure durant l’estiu. Aquesta institució estarà amatent i continuarà les seves actuacions per garantir aquest dret.

Recomanacions

Convocatòria d’ajuts econòmics per als infants socialment desfavorits

  • Que el Departament d’Educació, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ajuntaments convoquin els ajuts per fomentar l’accés dels infants en igualtat d’oportunitats a les activitats d’educació en el lleure organitzades a l’estiu i també a les activitats extraescolars que es puguin desenvolupar durant el curs (art. 50.3 i 202 de la LEC), i que es garanteixi que la despesa pública destinada s’adreci efectivament a aquests ajuts per a infants, especialment en zones socialment desfavorides.
  • Que s’incrementi el finançament de les entitats d’educació en el lleure per promoure la participació dels infants socialment desfavorits a l’oferta d’activitats existent.
  • Que les administracions públiques que gestionen directament activitats i serveis de lleure educatiu sufragades amb fons públics, o hi donen suport financer, promoguin mesures d’accessibilitat econòmica (ajuts econòmics, bonificacions i exempcions, sistemes de tarifació social, etc.)

 Plans locals de dinamització del lleure educatiu

  • Que els ajuntaments, conjuntament amb els agents del territori, garanteixin la promoció i la provisió d’activitats de lleure educatiu durant l’estiu, especialment en municipis socialment desfavorits, i la participació dels infants amb més necessitats socioeducatives.
  • Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ajuntaments garanteixin el funcionament dels serveis d’intervenció socioeducativa (centres oberts) al llarg de l’estiu.
  • Que els ajuntaments fomentin l’accés i l’obertura dels equipaments públics i de les instal·lacions de titularitat municipal (escoles, centres cívics, biblioteques, casals d’entitats, instal·lacions esportives, etc.) a les entitats de lleure educatiu per al desenvolupament d’activitats educatives.
  • Cal promoure el treball integrat entre serveis socials, centres escolars i entitats que desenvolupen activitats de lleure educatiu per garantir i donar suport a la participació dels infants socialment desfavorits a l’oferta.

Font: Síndic de Greuges de Catalunya

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes