L'ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) estableix diferents obligacions en funció de criteris com la tipologia i la dimensió de les entitats.

25/10/2018

L’ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) estableix diferents obligacions en funció de criteris com la tipologia i la dimensió de les entitats.

L’ordre que concreta els requisits que han de complir les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública en matèria de transparència es va publicar la setmana passada, després de quatre anys d’espera. La normativa entrarà en vigor a partir del proper 8 d'octubre.

La llei del protectorat de les fundacions, aprovada el desembre del 2014, ja establia la necessitat de fixar diferents nivells d’aplicació de la normativa. És a dir, s’entén que les entitats que reben fons públics han de complir amb més obligacions quant a transparència que les que no compten amb subvencions. De la mateixa manera, les entitats més grans han de fer pública més informació que les més petites.

Aquesta lògica no s’ha pogut aplicar fins ara perquè la mateixa normativa aclaria que les concrecions les havia d’establir el conseller del departament competent en matèria de fundacions i associacions, a través d’una ordre. Finalment, l’abast de la transparència ha quedat fixada en el nou text.

Criteris concrets

A banda de distingir segons la tipologia i la dimensió de cada entitat, també es considera una circumstància diferenciadora el fet que estigui o no obligada a auditar els comptes.

En relació amb les fonts de finançament, es té en compte si perceben fons públics i si estan subjectes al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.


Les entitats sense subvencions, també afectades

Les entitats que no perceben cap subvenció també hauran de complir amb alguns requisits per ser transparents. Com a mínim hauran de publicar al seu web informació com la missió de l’entitat, l’estructura directiva, els resultats de les activitats, les activitats, la composició de l’òrgan directiu i l’estructura organitzativa, el correu postal i electrònic, i els estats financers i la memòria.

Si es tracta d’una entitat que tampoc rep fons públics però que té unes dimensions mitjanes o grans, també haurà de penjar al seu web la memòria anual d’activitats i el col·lectiu de beneficiaris atesos.

Les obligacions que fixa la normativa estan recollides en aquesta taula, elaborada per Suport Associatiu.

Paràmetres que es complementen

Moltes entitats ja estan complint amb els deures de transparència, però fins ara només estaven obligades a publicar informació de l’entitat les que percebien més de 100.000 euros anuals de fons públics i les que, amb un mínim de 5.000 euros de subvencions o ajuts públics, els fons públics els suposaven un 40% o més dels ingressos.

Aquests paràmetres, establerts a la Llei de transparència del 2014, continuen en vigor, però es complementen amb els que ha determinat l’ordre.

Dades del 2017 i 2018

Les entitats han de presentar el programa anual d'activitats i les principals línies estratègiques d'actuació referents a l'exercici actual (2018).

Del 2017 estan obligades a publicar la resta d'informació: el balanç social, el col·lectiu de persones beneficiàries ateses, els concursos, contractes i licitacions, els estats financers i la memòria econòmica, l'informe anual del codi de conducta, la memòria anual d'activitats, el resultat de les activitats acomplertes i l'auditoria. 

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes