Els centres podran dur a terme les activitats programades pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.

03/07/2020

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, acompanyat del director general de Centres Públics i president del Consorci d’Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, ha presentat aquest migdia en roda de premsa el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que ha elaborat el Departament d’Educació amb el Departament de Salut, i que avui ha aprovat el Procicat. Josep Bargalló ha assegurat que, “després de l’entorn familiar, l’escola és l’entorn de seguretat més important per l’alumne, és la seva segona casa, nosaltres som la seva segona família; a casa l’alumne té la màxima seguretat, a l’escola l’alumne té la màxima seguretat”.

Aquest Pla d’actuació pretén doncs establir les bases per tal que el curs vinent es pugui reprendre amb les màximes garanties, “buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat”, tal com ha exposat el conseller Bargalló. Tal com ja es va avançar en roda de premsa el dilluns passat, es basa principalment en l’organització entorn a grups de convivència estables, en les mesures de prevenció personal i en el control dels símptomes.

Espai del menjador escolar

El titular d’Educació ha explicat que “els centres que tenien menjador escolar a primària en funcionament, en tindran també aquest setembre; i també els instituts que tenien cantines”. Pel que fa als criteris tècnics, ha detallat que el Departament proposa, si l’organització del centre ho permet, que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte, que hauran de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable.

El conseller ha manifestat que en el menjador hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. En cas que hi hagi grups diferents, s’haurà de mantenir la separació entre les taules i, en cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells. En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns. Bargalló ha recordat que “els alumnes hauran de rentar-se les mans abans i després. També s'haurà de ventilar i netejar l'espai”.

Bargalló ha destacat que “les activitats posteriors als àpats s'hauran de realitzar preferentment a l'aire lliure”, amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan això no sigui possible caldrà fer ús de la mascareta. També es podran utilitzar espais interiors, si és possible per infants pertanyents a un mateix grup estable. Quan no sigui possible la utilització d’un espai per infants d’un mateix grup, caldrà garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.

Sortida al pati i entrades i sortides del centre

El conseller d’Educació ha concretat que “la sortida al pati ha de ser esglaonada. En moltes escoles ja és així. Ara en tots els centres serà així. Dependrà de les dimensions del pati, de la realitat física del pati i de si l'hauran d'utilitzar diferents grups estables”. Així doncs, el centre educatiu, en la seva organització horària, haurà d’establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, hauran de mantenir entre ells la distància sanitària i, quan aquesta no es pugui mantenir, caldrà l’ús de mascaretes.

Les entrades i sortides del centre també es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables. El centre identificarà tots els accessos possibles, i establirà els punts d’entrada i sortida i marcarà quins grups accediran per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.

Els adults que acompanyin els infants o joves hauran de ser els mínims possibles per cadascun d’ells i hauran de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. “Les famílies no tindran accés a l'escola excepte quan ho requereixi el centre i, en el cas de P3 al setembre per adaptació, amb les mesures higièniques necessàries”, ha remarcat el conseller.

Sortides i colònies escolars

Ja en el primer document presentat pel Departament d'Educació amb les directrius als centres docents de com caldrà reiniciar el curs 2020-21, s'explicita la possibilitat de que es puguin realitzar sortides i colònies escolars previstes com cada any, tot i que evidentment caldrà tenir present les mesures de prevenció i higiene habituals en el marc de la Covid-19.

Al primer document d'Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives ja es recull que les colònies es podran dur a terme:

ANNEX 3.- Dels serveis escolars i altres activitats educatives
Es preveu el funcionament del servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i, si és el cas, les activitats educatives del migdia, i de transport escolar. Els centres també podran dur a terme les activitats extraescolars, complementàries, sortides, colònies...), amb les adaptacions que calgui i les mesures de prevenció i seguretat que es determinin.

En el mateix sentit, al Pla d'actuació per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia presentat, marca les primeres directrius generals:

5.8.3. Sortides i colònies
Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància.
En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.

A la compareixença parlamentària a la Comissió d’Educació per exposar les diferents actuacions posades en marxa durant la pandèmia del COVID-19, el mateix conseller explicava el pla de millora per lluitar contra la segregació, detallant que “contempla diverses accions per la millora de les oportunitats educatives dels centres educatius”, i que entre les mesures previstes ha destacat, entre d’altres, l’augment de recursos econòmics per garantir l’accessibilitat i la no exclusió de l’alumnat vulnerable a les sortides i colònies escolars amb una dotació de 4.250.000€ pel proper curs.

També a la seva darrera intervenció en aquesta Comissió, en fa una referència explícita a que es podran fer totes aquelles activitats complementàries que programen habitualment els centres i la voluntat de que les activitats de lleure es facin amb la major normalitat possible i que es pot visionar al vídeo de la sessió (moment 3:16:00). A la mateixa sessió de la Comissió d'Educació, destacar diferents intervencions de grups parlamentaris que recollen les demandes que el sector els hem anat traslladant aquestes darreres setmanes, interpel·la al Conseller sobre la necessitat de donar un suport explícit i de rescat al sector de les cases de colònies per la gran afectació que està patint (podeu visualitzat alguns moments com 1:36:00, 1:49:00, 2:40:00 o intervencions finals del mateix vídeo).

En definitiva, el sector de les instal·lacions juvenils espera que la determinació del Departament d'Educació de que les colònies i sortides escolars durant el proper curs escolar siguin possibles, es puguin traduir en la possibilitat  i voluntat dels centres docents de continuar programant-les (vídeo de la intervenció).

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes