El Govern crea diverses infraccions greus en prevenció de riscos laborals relacionades amb la pandèmia, com no garantir la distància de 1,5 metres entre treballadors o no donar-los els equips de protecció en cas que aquesta sigui impossible de mantenir.

08/07/2020

Les empreses que no garanteixin el manteniment d'una distància de seguretat mínima de 1,5 metres entre els seus empleats en els centres de treball, o que no els proporcionin el material de protecció quan aquesta no sigui possible, es poden enfrontar a multes de fins a 40.985 euros en els casos més greus. És una de les noves infraccions "greus" en matèria de prevenció de riscos laborals que ha aprovat el Govern en l'últim decret econòmic i que habilita a la Inspecció de Treball a la seva vigilància i a imposar actes d'infracció en cas d'incompliment.

Fonts del Ministeri de Treball recorden que no tota actuació de la Inspecció deriva en multa, ja que els funcionaris analitzen cada situació i fins i tot a vegades s'emet un requeriment perquè l'empresa corregeixi el seu comportament en un termini de temps en els casos menys greus i que no existeix mala fe per part de la companyia. Si la situació és mereixedora de multa, aquestes tenen diversos graus, i es conclourà quin s'aplica tenint en compte les circumstàncies de cada situació. Les multes més elevades, d'una mica més de 40.000 euros, s'imposarien en els casos més flagrants, en els quals es té en compte la perillositat, el caràcter dels riscos, la gravetat dels danys produïts i el nombre de treballadors afectats, expliquen en Treball.

El decret desenvolupa les noves competències de la Inspecció de Treball en el control d'aquestes mesures de salut pública dins dels centres de treball, amb la mirada posada en la protecció de les plantilles durant l'etapa de "nova normalitat" en la qual moltes persones s'estan incorporant als seus llocs de manera presencial.

Es tracta de "un important reforç en la tasca de prevenció dels contagis en els centres de treball mitjançant una acció inspectora adequada a les necessitats d'una resposta àgil per a controlar la pandèmia i un marc jurídic inequívoc en la resposta als possibles incompliments constatats", recull el text legal, que precisa que aquesta habilitació "extraordinària" estarà "limitada en el temps".

Les mesures l'incompliment de les quals és qualificat com a "infracció greu" en matèria de prevenció de riscos laborals són les següents:

  • Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas.
  • Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
  • Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, haurà de proporcionar-se als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
  • Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

Aquestes mesures preventives estan contemplades en l'article 7 del reial decret del 9 de juny que va regular les condicions generals de l'anomenada "nova normalitat". Cal destacar que el Govern ha qualificat com a infraccions greus totes les mesures de prevenció en centres de treball que s'inclouen en aquest article 7 excepte una: "Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible".

Sancions des de 2.046 a 40.985 euros

Les multes que es poden imposar a les empreses per no garantir aquestes mesures preventives van des dels 2.046 euros en el seu grau mínim fins als 40.985 euros en el seu grau màxim. La graduació de les sancions d'aquestes infraccions són les següents: "Multa, en el seu grau mínim, de 2.046 a 8.195 euros; en el seu grau mitjà, de 8.196 a 20.490 euros; i en el seu grau màxim, de 20.491 a 40.985 euros".

A més, la llei que desenvolupa les quanties d'aquestes infraccions (LLISOS) afegeix que les infraccions greus "de les entitats especialitzades que actuïn com a serveis de prevenció aliens a les empreses, de les persones o entitats que desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses i de les entitats acreditades per a desenvolupar o certificar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals, podran donar lloc, a més de les multes previstes en aquest article, a la cancel·lació de l'acreditació atorgada per l'autoritat laboral".

La Inspecció no sols vigilarà el compliment d'aquestes mesures en l'àmbit privat, sinó que també s'habilita el control en les Administracions Públiques. En el cas d'incompliments podran imposar-se les "mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals" que recull el Reglament de 2002 sobre el procediment administratiu especial d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en la AGE.

Els inspectors demanen més mitjans

La presidenta del Sindicat d'Inspectors de Treball i la Seguretat Social (SITSS), Ana Ercoreca, exigeix més mitjans de personal i de recursos per a la Inspecció sobretot ara amb aquesta ampliació d'aquestes competències durant la pandèmia. Ercoreca recorda que el cos d'inspectors i sotsinspectors ja enfronta manques de personal des de fa temps per a les activitats ordinàries que realitzen, de vigilància del compliment del conjunt de la normativa laboral. "No es pot voler protegir ho publico sense reforçar els seus recursos, perquè llavors quedarà en lletra morta", afirma la inspectora.

El Ministeri de Treball va anunciar fa uns dies una campanya específica intensiva amb "10.000 visites" de la Inspecció de Treball a empreses per a comprovar si existeixen abusos en l'aplicació dels ERTE, que complementa a les que ja s'estan realitzant en aquesta matèria en els últims mesos.

Font: FIHRT

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes