S'estén fins al 30 de setembre la moratòria d'hipoteques, lloguers i les mesures de protecció per impagament de subministraments bàsics.

14/07/2020

S'estén fins al 30 de setembre la moratòria d'hipoteques, lloguers i les mesures de protecció per impagament de subministraments bàsics (aigua, llum i gas) segons Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol

Es tracta principalment de tres paquets, el primer pretén alleujar les càrregues financeres de la hipoteca, el segon està relacionat amb el lloguer i el tercer, amb els subministraments bàsics (aigua, llum i gas).

Hipoteques:
L'ampliació del termini de sol·licitud de la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual o d'immobles afectes a l'activitat econòmica que desenvolupin empresaris i professionals es podrà sol·licitar fins al 29 de setembre i tindrà una durada de tres mesos.

L'aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts, ni cap novació contractual, perquè faci efecte, però haurà de formalitzar-se en escriptura pública i inscriure's en el Registre de la Propietat.

Lloguers:
La pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre amb una durada de 6 mesos i sota les mateixes condicions pactades inicialment.

Serà també l'últim dia del mes de setembre el que marcarà la data límit per a demanar un ajornament extraordinari en el pagament de la renda quan es tracti d'arrendadors considerats com a grans tenedors d'habitatges o empreses públiques, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m².

Subministraments:
Fins al 30 de setembre de 2020, no podrà suspendre's el subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos els gasos manufacturats i els gasos liquats del petroli, gas natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual, per motius diferents a la seguretat del subministrament, de les persones i de les instal·lacions, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o accés subscrits pels consumidors de conformitat amb la normativa sectorial que els resulti aplicació en cada cas. 

Crèdits:
Es dóna llum verda a la suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària.

Una vegada realitzada la sol·licitud de la suspensió i acreditada la situació de vulnerabilitat econòmica, el creditor procedirà a la suspensió automàtica de les obligacions derivades del crèdit sense garantia hipotecària. L'aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts perquè faci efecte, ni cap novació contractual. No obstant això, si el crèdit o préstec estigués garantit mitjançant algun dret inscriptible diferent de la hipoteca o hagués accedit al Registre de Venda a Terminis de Béns Mobles, serà necessària la inscripció de l'ampliació de termini que suposi la suspensió.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes