La majoria de pimes i autònoms titulars d'aquestes instal·lacions esperen ajudi a pal·liar mínimament la falta d'activitat dels darrers 8 mesos.

25/11/2020

Avui el DOGC publica el Decret Llei 47/2020 de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives..., que té per objecte establir mesures complementàries i urgents de suport adreçades a les entitats i les empreses del sector d'instal·lacions juvenils, que s'han vist greument afectades pels efectes de la pandèmia.

A banda d'aquesta afectació generalitzada des de l'inici de la pandèmia, cal afegir-hi els efectes derivats de la Resolució SLT/2700/2020 del 29 d'octubre, que prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública i que han comportat la suspensió o l'afectació negativa de totes les activitats que es porten a terme les instal·lacions juvenils.

En aquest context, les cases de colònies i albergs estan fent front a la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 d’una manera especialment crítica dins del sector de l'educació en el lleure. On, des del seu inici, ha tingut i està tenint un impacte greu en aquestes instal·lacions, atès que han hagut d'aturar-ne completament l'activitat durant un període de temps prolongat, han hagut de retornar bestretes per cancel·lació d'activitats, han vist que la seva demanda es reduïa molt en els mesos en què podien desenvolupar l'activitat i han hagut d'adaptar-se constantment a les mesures de prevenció i protecció sanitàries que han establert en cada moment els òrgans competents.
 
Totes aquestes circumstàncies posen en risc la viabilitat de la continuïtat d'una bona part del sector, el qual, a més de generar llocs de treball i serveis associats a aquestes instal·lacions, s'erigeix en un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències que pot tenir la situació de pandèmia actual per als infants i els adolescents, sobretot per als menors més vulnerables des del punt de vista socioeconòmic. 

Aquest sector esdevé cabdal a l'hora de garantir que els infants i els joves del nostre país tinguin, ara i en un futur, espais per desenvolupar-se plenament des del punt de vista personal, físic i emocional. Les instal·lacions juvenils, a més d'afavorir les activitats d'educació en el lleure, són eines educatives vitals de qualitat a través de les quals els infants i els joves aprenen, es diverteixen i tenen un contacte més freqüent amb la natura i el seu entorn.

Per afrontar les dificultats greus que està patint el sector de les instal·lacions juvenils, el Govern ha considerat que cal una acció pública de suport complementària a les existents perquè titulars i gestors puguin fer front a la situació, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d'urgència.

Els titulars de les cases de colònies i albergs, la majoria pimes i autònoms, esperen que aquests ajuts ajudin a pal·liar la falta d'activitat i pèrdues dels darrers 8 mesos, però conscients que no seran suficients per contrarestar l’aturada de la seva activitat durant un període de temps tan prolongat i la manca d’expectatives de poder reprendre-la abans de l’estiu si la campanya de colònies escolars de primavera no s’acabava de consolidar.


Aquest nou ajut és compatible amb els creats anteriorment pel decret 41/2020

S'estableix, doncs, un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, destinat a titulars o gestores d'instal·lacions juvenils, amb la finalitat d’afavorir la sostenibilitat econòmica del sector.

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils que preveu la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i que estiguin inscrites en el Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.

La quantia de l'ajut consisteix en una aportació única de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça registrada, amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada beneficiari.

Aquest ajut s'atorga pel procediment de concurrència no competitiva, sent el criteri d'atorgament la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. En cas que s'exhaureixi la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació.

Aquest ajut és compatible amb els ajuts que preveu el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars, el qual preveu també un ajut únic per beneficiari de 5.000,00 € adreçat a les entitats privades titulars o gestores d'instal·lacions juvenils.

Ben aviat s'haurà de publicar la corresponent convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de l'ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes