A través d'Asseguris, l'ACCAC continua facilitant complir amb l'obligació de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil adaptada al sector tal i com preveu el nou Decret d'instal·lacions

25/04/2022

Amb l'entrada en vigor del nou Decret d'Instal·lacions juvenils que pretén ajustar la normativa als canvis socials dels darrers anys tot garantint la qualitat i seguretat de les instal·lacions, cal continuar tenint present que se segueix contemplant l'obligació de disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil (RC) per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats a les persones usuàries i a terceres persones derivats de la utilització de la instal·lació juvenil. 

La cobertura mínima d'aquesta assegurança s'estableix en funció de les places legalitzades que té la instal·lació tal com ja venia estipulat en l'anterior decret. Destacar una novetat amb l'entrada en vigor del nou decret per aquells titulars que tenen més d'una instal·lació. El decret especifica en l'article 17 la possibilitat de revisar els capitals mínims pel conjunt de les seves instal·lacions:  

17.3 En el supòsit que la persona o entitat titular agrupi en una única pòlissa d'assegurança la cobertura de diverses instal·lacions contra els sinistres que les puguin afectar, el límit mínim d'indemnització per al conjunt d'un únic sinistre ha de ser el que correspongui a la instal·lació de més capacitat, i ha d'estar garantida la cobertura d'un nombre de sinistres igual, com a mínim, al deu per cent del nombre d'instal·lacions assegurades en la pòlissa, amb un mínim de dues.

Des de l'ACCAC sempre s'ha procurat que els seus associats tinguin coberta aquesta obligació a través d'acords preferents per a tot el col·lectiu. En aquest sentit, l'Associació té un acord amb la Corredoria Asseguris per poder donar solució a aquest requeriment i continuar oferint una assegurança de responsabilitat civil adaptada al sector, així com també ofereix altres productes d'assegurances dissenyats especialment per les instal·lacions juvenils: 

Així mateix, amb la voluntat de proporcionar un assessorament complet als associats, Asseguris recomana la contractació de dues pòlisses addicionals, que són les de:

  • Protecció jurídica, que assumeix les despeses derivades de la defensa dels interessos de l’assegurat (assessoria jurídica, despeses judicials, reclamació de danys i contractes, advocats…).
  • Responsabilitat civil d’administradors i directius, que protegeix el patrimoni personal i privat dels administradors i directius davant de qualsevol mena de reclamació per mala gestió o administració de l’empresa.

Per tal de poder facilitar l'oportunitat d'aprofitar aquests productes, Asseguris manté un seguiment d'aquells associats que puguin estar interessats, a la vegada que es pot sol·licitar qualsevol informació a través de l'associació

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes