Es finançaran millores en l'aïllament de façanes i cobertes, canvis de finestres o renovació de calefacció i ACS per aerotèrmica, energia solar tèrmica o geotèrmica

09/03/2022

El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha convocat una nova línia d’ajuts dotada amb 5,5 milions d’euros per a la rehabilitació energètica d’edificis. El Reial Decret 691/2021 regula el Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes que es tradueix en aquesta convocatòria a Catalunya.

La seva finalitat és contribuir a assolir els objectius mediambientals establerts en la normativa europea, relatius a la reducció del consum d'energia final i de el nivell d'emissions de CO2, mitjançant la promoció de la realització d'actuacions de renovació de parc immobiliari existent, per millorar la seva eficiència energètica i reduir el seu consum d'energia.

La convocatòria del programa PREE5000 es va publicar el dia 17 de febrer de 2022, i ara ja s'ha obert el termini de sol·licitud dels ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis existents. Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants).

Els ajuts van dirigits a subvencionar inversions en edificis unifamiliars, blocs d’habitatges, d’usos terciaris i d’altres usos, com pot ser una instal·lació juvenil. Existeix també una opció B dirigida a parts d’edificis, tant si es tracta d’habitatges com a locals.

Les actuacions només inclouen edificis construïts amb anterioritat al 2007, obres no iniciades a data de la sol·licitud i que suposin una inversió econòmica superior a 10.000 euros sense IVA.

Les actuacions subvencionables són de dos tipus:

  • Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica: aïllament de façanes i cobertes, canvi de finestres, proteccions solars, etc.
  • Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària: renovació de les instal·lacions de calefacció i d’ACS de sistemes tradicionals per aerotèrmica, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa.

Per poder accedir a l’ajut és imprescindible que el projecte de rehabilitació acrediti els següent requisits:

  • Assolir una reducció del consum d'energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida (certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent).
  • Millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesura en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any)

La reducció de consum s’haurà d’acreditar amb el certificat d’eficiència energètica d’abans i després de la rehabilitació, que ha de ser comparable i només considerar allò objecte d’ajut. No es poden incloure instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. Pel que fa a les despeses, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període d'execució.

No es consideren costos elegibles les llicències, taxes, impostos o tributs. L'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

Les actuacions subvencionables s'han de començar a realitzar després de la presentació de la sol·licitud d'ajuts. El termini d'execució de l'actuació objecte de subvenció és d'un màxim de 18 mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajut, d'acord amb l'article 20.6 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost. Només podrà sol·licitar-se una ampliació dels terminis fixats per a l'execució de les actuacions quan obeeixi a circumstàncies imprevisibles, degudament justificades, que facin impossible el seu compliment.

Més informació:

- A la pàgina web d’ICAEN hi ha diferents documents de consulta i guies sobre el programa PREE 5000 a la vostra disposició

Aspectes rellevants del Programa d'Ajuts PREE 5000 a la rehabilitació energètica d'edificis

Model de memòria per a la sol·licitud d’actuació en el marc del programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (PREE 5000)

Guia de presentació de la sol·licitud de l’ajut i informació dels documents que caldrà adjuntar del programa de rehabilitació energètica d’edificis en municipis de repte demogràfic (PREE 5000) 

Preguntes més freqüents

Podeu accedir al tràmit per sol·licitar i adjuntar documentació directament aquí: Ajuts a la rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes