El Departament d'Educació proposa, si l'organització del centre ho permet, que l'àpat es faci a l'espai habitual del menjador escolar.

16/07/2020

Amb la tornada a les aules el pròxim setembre arriba la preocupació sobre la seguretat dels menjadors escolars amb la Covid-19. Hi pot haver qui es pregunti si és segur deixar que els seus fills romanguin en el centre escolar també a l’hora de menjar o és preferible que mengin a casa.

Les diferents comunitats autònomes es van comprometre al juny a garantir el transport i el menjador escolar als alumnes que ho necessitin adoptant totes les mesures de seguretat necessàries. Això s’aplica tant a les escoles que disposen de cuina pròpia com als que recorren a un servei de càtering extern. A partir d’aquest compromís, cada comunitat autònoma establirà mesures concretes d’acord amb les seves competències en matèria d’educació.

Entre les mesures que s’adoptaran, i que poden canviar segons les necessitats de cada moment, hi ha les d’aplicar una sèrie de pautes d’higiene i seguretat alimentària per reduir contactes, a més de les que s'han especificat anteriorment per a situacions de normalitat en aquest tipus d’entorns.

Aliments i transmissió de la Covid-19

Tot i que ja s’han publicat moltes notícies sobre aquesta qüestió, no està de més recordar que actualment no hi ha proves que els aliments i l’aigua potable puguin ser una font o una via de transmissió de la Covid- 19, segons afirma l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) en un estudi realitzat per l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació. Tot i així, cal recordar que un treballador infectat pot contaminar amb el virus els aliments que toqui o les instal·lacions on els manipula si està infectat i es toca amb les mans la cara o esternuda o tus sobre d’un aliment o una superfície.

Pautes generals d’organització

 •  A trets generals, comunitats autònomes com Madrid o Catalunya han establert que tenint en compte que no tots els centres tenen les mateixes instal·lacions cada un haurà analitzar-les per decidir quines necessitats tenen per evitar haver de fer rotació d’alumnes que causaria perjudicis en l’activitat escolar.
 •  El menjador escolar estarà actiu des del primer dia lectiu. La tendència serà a fer més torns d’esbarjo i de menjador, i a fer coincidir en ells els alumnes dels mateixos grups estables per garantir la traçabilitat de qualsevol brot del Coronavirus, sigui en una taula o vàries.
 • Entre alumnes que no pertanyin a el mateix grup que coincideixin en una mateixa taula, s’haurà de deixar un espai addicional lliure entre ells, amb una cadira buida, per exemple.
 •  Els àpats es faran, preferiblement, a l’espai habitual, però es poden habilitar si es requereix aules o altres espais per a aquest efecte.
 •  Després de cada torn de menjars, s’ha de portar a terme una neteja i desinfecció de les taules, incloent l’últim torn.
 •  Les comunitats també estableixen l’obligatorietat de garantir el rentat de mans abans i després del menjador i l’esbarjo, i recomanen situar dispensadors de gel hidroalcohólico a l’entrada i sortida de les dues activitats.

Pràctiques de precaució per als menjadors escolars a Catalunya

A més de les pautes generals que acabem de detallar, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix altres més concretes que enumerem a continuació.

 •  El menjar ha de servir-se en plats individuals que no podran ser compartits entre alumnes. Això s’aplica especialment a enciameres o fonts de menjar per compartir.
 •  No es posaran en les taules estris d’ús comú, com setrills i setrilleres, cistells de pa per a tota una taula, etc. L'aigua pot servir-se en una sola gerra però haurà servir-la sempre una mateixa persona adulta o bé sempre un mateix alumne durant tot el menjar.
 •  En els centres en què com a part de la seva projecte pedagògic els alumnes s’encarreguin de tasques com parar o recollir la taula o netejar les instal·lacions després del dinar, sempre hauran d’encarregar d’aquestes tasques els alumnes d’un mateix grup estable.
 •  En els centres en què se serveixi el menjar mitjançant una línia de autoservei, els alumnes hauran de mantenir la distància de seguretat de 1,5 m entre ells en la cua.
 •  Habilitar les aules com a espai de menjador pot ser una bona solució com a forma de minimitzar els contactes amb alumnes d’altres grups estables, i en aquest cas serà imprescindible també netejar, desinfectar i ventilar l’espai després del dinar.
 •  Al trasllat dels aliments cal seguir les pautes de seguretat alimentària necessàries.

Pràctiques de precaució en cantines

Les cantines pròpies de instituts podran funcionar com es preveu en el cas dels establiments de restauració corrents, amb les següents particularitats:

 •  Adopció de les mesures necessàries per evitar la concentració d'alumnes a l'entrada i a l'interior de la cantina (l'establiment de grups d'esbarjo i menjador ajuda a la prevenció d'aglomeracions).
 •  Ús de guants i mascareta per part del personal de la cantina.
 •  Com als menjadors, es podrà compartir taula o espais de taula els alumnes del mateix grup estable, i en el cas de coincidir més d'un, haurà de deixar un espai de 1,5m entre ells, com una cadira de distància.
 •  Es recomendable situar dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y salida de la cantina.

Pràctiques de precaució a les cuines

Els centres educatius que tinguin cuina pròpia hauran de seguir, a més de les pràctiques d’higiene alimentària ja descrites en posts com aquest, algunes addicionals que de fet ja hauríem d’aplicar, en molts casos, en el dia a dia encara que no estiguéssim en alerta sanitària:

 •  Ús obligatori de mascareta i guants a tot el personal.
 •  Mínim contacte físic, mantenint si és possible la distància de seguretat de 1,5 m .
 •  No fer servir els mateixos estris dues persones sense netejar-los i desinfectar-los abans.
 •  Apostar per la digitalització a la gestió de comandes (en comptes de fer-ho per mitjà de notes físiques, fer-ho mitjançant pantalles tablet amb un programari de comandes, per exemple)
 •  Opcionalment, és recomanable fer un control de temperatura del treballador a l’entrada en el lloc de treball.

Tot aquestes pràctiques de precaució recomanades per SAIA, col·laboradors de l'ACCAC, poden ser interessants a tenir en compte al servei de restauració de les instal·lacions juvenils.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes