El document estableix les condicions de prevenció, higiene i promoció de la salut relatiu a aquestes activitats per tal de generar confiança per a la seva realització

05/10/2020

El PROCICAT ha aprovat avui el document d’Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars. Aquest document, elaborat conjuntament pels departaments d’Educació, Salut i Interior, la Secretaria General de l’Esport i la Direcció General de Joventut, té com a objectiu concretar les indicacions que es van donar el mes de juliol en relació a l’organització d’aquestes activitats per tal que es puguin realitzaren condicions de seguretat. Així doncs, proposa mesures que segueixen la pauta de la resta de protocols: grups estables i constants per garantir la traçabilitat dels contactes estrets, mesures en relació a l’ús de la mascareta, aspectes organitzatius com són l’ús de les dutxes i vestidors, i altres mesures  de prevenció, seguretat i higiene com la ventilació, neteja i desinfecció dels espais o el rentat de mans i del material utilitzat.

Amb aquest Pla sectorial es pretén, doncs, fer possible la realització de colònies i extraescolars amb una triple finalitat:

- Facilitar a les entitats organitzadores d’aquestes activitats un marc regulador més específic i concret que els permeti organitzar-les en condicions de seguretat;
- Reforçar els elements d’equitat educativa que incorporen al sistema educatiu les activitats de lleure educatiu en el marc escolar, regulant les condicions perquè aquestes activitats es puguin mantenir durant el curs 2020-2021;
- Oferir a les famílies un marc de referència de les condicions de prevenció, higiene i promoció de la salut relatiu a aquestes activitats per tal de generar confiança en relació amb la seva realització.

Pel que fa a les colònies i sortides escolars, s’organitzaran en grups estables de convivència que seran coincidents amb els grups definits per l’activitat lectiva i tindran un o varis monitors que hi interactuaran de manera transversal. S’especifica que poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una mateixa instal·lació sigui amb allotjament o sense, sempre i quan es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat entre aquests.

La utilització dels espais que conformen les instal·lacions juvenils en la realització de les colònies escolars ha de respectar amb caràcter general el que estableix l'actual “Protocol per al reinici i el desenvolupament de l’activitat de les instal·lacions juvenils durant les fases 1,2 i 3 del procés de desconfinament i en l’etapa de la represa”, però en determinats aspectes el nou document preveu disposicions específiques, com que el servei de menjador s’organitzarà en concordança amb les condicions establertes a l’apartat 5.4.2 del document Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per als centres docents.

Pel que fa al transport fins on és realitza l'estada s’aplicarà la normativa vigent respecte al transport escolar. En aquest sentit, es podran utilitzarla totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris. Els infants i adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. És obligatori l’ús de la mascareta a partir dels 6 anys d’edat i fer-ne ús durant tot el trajecte. Es recomanable per l’alumnat entre 3 i 5 anys. 

El document també indica que s’ha de disposar d’un pla de neteja i desinfecció adaptat a cada instal·lació, als seus espais i usos (menjadors, habitacions, aules, espais esportius, lavabos i dutxes).

Pel que fa a les extraescolars, el document s’aplica a les organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives  programacions  generals anuals. També s’apliquen, amb caràcter subsidiari i sempre que no hi hagi una regulació específica, a les activitats i modalitats formatives en centres no educatius.

Entre les novetats en la realització de les activitats, el protocol estableix que s’haurà de realitzar un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) que s’ha de conservar al menys durant 1 mes.

En relació als espais en els quals es realitzaran les activitats extraescolars, el document preveu que la superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant i, sempre que sigui possible, que les activitats tinguin lloc a l’aire lliure. També especifica que l’ús de la mascareta és obligatori a partir dels sis anys, excepte quan s’estigui realitzant una pràctica esportiva que sigui incompatible, en les classes  d’instruments de vent i de cant, i quan l’ús estigui contraindicat per motius de salut.

En el cas que hi hagi sospita o detecció de contagi s’aplicaran els procediments habituals determinats per al funcionament habitual dels centres educatius.

El Departament d'Educació també va aprovar el passat mes de juliol el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives per al curs 2020-2021 adreçat als centres amb complexitat educativa en el marc de les mesures adoptades per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19 Entre les mesures d'aquest Pla adreçades a reduir les barreres econòmiques en aquests centres docents, es destinen 5M€ a l'accés equitatiu a les sortides i colònies escolars pel proper curs 2020-21.

El sector confia que l'aprovació d'aquest nou document d'especificacions ajudarà als centres educatius i a les famílies a eliminar bona part del seus dubtes, i que la campanya de colònies escolars es podrà desenvolupar amb tanta normalitat com sigui possible. La baixa incidència de la covid en les colònies d’estiu també permet afrontar amb seguretat la programació escolar d’aquestes activitats. Aquest curs si, infants i adolescents han de poder gaudir d'una estada de colònies escolars.

Es pot contsultar el document en el següent enllaç: Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes