L’objectiu del programa és millorar l’eficiència energètica del parc d’habitatges de Catalunya i reduir les seves emissions de CO2, que representen un 10,6% del total de Catalunya.

03/12/2020

El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha convocat avui una línia d’ajuts dotada amb 43,8 milions d’euros per a la rehabilitació energètica d’edificis. Aquest programa té com a objectiu millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 associades al parc d’edificis de Catalunya, i seguir avançant en la transició cap un nou model energètic més net, sostenible i democràtic. L’edificació és el tercer principal àmbit de consum d’energia final a Catalunya, amb aproximadament un 25% del total, i és responsable d’un 10,6% de les emissions de CO2.

El programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis està destinat a incentivar actuacions en edificis existents (ja siguin habitatges, tant unifamiliars com edificis residencials col·lectius d’habitatge, o edificis de qualsevol altre ús) o sobre un o diversos habitatges o locals d’un mateix edifici, ja siguin considerats individualment o sobre parts d’un edifici. En queden excloses les actuacions realitzades sobre edificis de nova construcció, en ampliacions o aquelles destinades a canvis d’ús de l’edifici.

Les actuacions que es poden beneficiar d’aquesta línia d’ajuts són aquelles que suposin una millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (és a dir, que millorin l’aïllament tèrmic de l’edifici); les que impliquin un augment de l’eficiència energètica o un ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària; o també les que suposin una millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. L’aplicació de les mesures haurà  d’assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte la situació de partida, i també haurà d’aconseguir que la qualificació energètica de l’edifici millori una lletra en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (llevat dels que ja tenen la qualificació energètica A). En cas dels edificis que no disposen de procediment per a la seva qualificació energètica, s’haurà d’assolir un estalvi d’energia final mínim del 20%.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui la convocatòria dels ajuts, que es podran sol·licitar a partir de demà divendres i  fins al proper 31 de juliol, o bé fins que s’exhaureixi el pressupost, a través de la pàgina web de l’ICAEN. Hi poden optar persones físiques i jurídiques propietàries d’edificis existents o de parts de l’edifici, comunitats de propietaris, empreses explotadores, concessionàries o arrendatàries d’edificis, empreses de serveis energètics, administracions i comunitats d’energia, ja siguin locals, ciutadanes o d’energies renovables. Els recursos d’aquesta línia provenen de la territorialització del Fondo Nacional de Eficiencia Energética i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Un parc d’edificis amb potencial de millora

El parc d’edificis a Catalunya té un marge de millora força elevat en matèria d’eficiència energètica. Més del 80% dels edificis que disposen de qualificació energètica han obtingut la lletra E, F o G, les menys eficients, fet que evidencia la necessitat d’apostar per la rehabilitació energètica per tal de reduir el consum d’energia i millorar l’habitabilitat en els immobles.

Segons les dades de l’ICAEN, un immoble amb la qualificació energètica A té un estalvi en el consum mitjà d’energia de fins al 89% respecte un d’igual amb la qualificació G, i del 78% en relació amb un d’igual amb la qualificació E, que és la més nombrosa. A més de la reducció del consum d’energia, amb la corresponent disminució de l’impacte en el medi ambient i l’estalvi en els rebuts que comporta, la rehabilitació energètica dels edificis també implica avantatges com la revalorització de l’immoble o l’eliminació de problemes de salubritat, i contribueix a generar llocs de treball.

L’aposta per millorar l’eficiència energètica dels edificis està directament relacionada amb el procés de transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic que ha iniciat Catalunya. L’objectiu és assolir un model energètic lliure d’emissions de carboni l’any 2050, i per assolir-ho les directives europees estimen que caldria una renovació del parc immobiliari existent a un ritme del 3% anual. A més, en breu entraran vigor noves normatives de construcció que faran que els edificis nous o rehabilitats de manera integral siguin de consum gairebé nul, és a dir, que minimitzin el consum d’energia i siguin capaços de generar bona part de l’energia que consumeixin. 

Font: Generalitat de Catalunya

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes