Amb la finalització del confinament comarcal, es poden tornar a realitzar excursions, colònies, trobades, reunions i estades formatives de les entitats que habitualment acullen les instal·lacions juvenils.

26/04/2021

El DOGC de dissabte va publicar la fi del confinament comarcal mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/1178/2021, de 23 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que serà vigent des de les 00.00 hores d'avui 26 d'abril fins a les 00.00 hores del 3 de maig, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Entre les modificacions que introdueix aquesta Resolució escau destacar, pel seu impacte social, l'eliminació de les restriccions a la mobilitat dins de Catalunya, que en relació amb el perímetre, municipal o comarcal, i durant tota la setmana o en cap de setmana, han estat vigents des de finals d'octubre de 2020. D'altra banda, pel que fa al dret de reunió, es manté el límit màxim de sis persones en les trobades familiars i de caràcter social, llevat que siguin convivents, però s'elimina l'exigència que pertanyin, com a màxim, a dues bombolles de convivència. Tot i aquesta flexibilització, per a les instal·lacions juvenils continua sent un condicionant molt important a l'hora d'organitzar estades per altres tipus d'estades que no siguin activitats de lleure i escolars. Mentre sigui vigent la Resolució, caldrà vetllar perquè les persones participants en les activitats que s’organitzin, tant en espais interiors com exteriors de la instal·lació, formin grups estables de 6 persones com a màxim, que es mantingui entre els grups la distància de seguretat preceptiva, i que conservin el nombre i composició durant els àpats o en qualsevol altra activitat grupal.

Destacar principalment, que amb l'aixecament de la restricció a la mobilitat comarcal, també decau la prohibició del desplaçament per realitzar activitats de lleure sempre que impliquessin pernocta. Així doncs, sense cap limitació en l'àmbit de la mobilitat, la Resolució preveu amb caràcter general la possibilitat de dur a terme activitats de lleure, sense cap restricció específica pel que fa a la pernoctació, i que aquestes s'hauran de realitzar tant en espais interiors com a l'aire lliure, en grups màxims de sis persones més el monitor i seguint el corresponent pla sectorial aprovat pel PROCICAT.

A dia d'avui, el pla sectorial vigent és el document aprovat el passat mes d'octubre que estableix les pautes que havien de permetre la realització de les activitats d’educació en el lleure durant el curs escolar: document de Criteris a aplicar  per prevenir la pandèmia per Covid-19 en l'àmbit de les activitats d'educació en el lleure. En aquest document, es detalla concretament que per a les excursions i activitat equiparable s'aplicaran les mateixes normes que les establertes per a les colònies o campaments (segons s'escaigui) en els protocols de les activitats d'estiu disponibles al web que recull els plans sectorials per fer front la Covid-19.  No obstant això, respecte al grup de convivència estable, cal seguir el que determina la resolució actual, limitant a grups màxims de sis persones.

Tot i la referència a aquest pla sectorial vigent a dia d'avui, cal tenir en compte que en aquests propers dies es publicarà el nou document de criteris de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar a les activitats d’educació en el lleure durant l’any 2021 i que marcarà també les pautes per aquest proper estiu.

En relació a les colònies escolars, també desapareix la referència explícita a l'excepcionalitat de poder desplaçar-se per realitzar-les, i la possibilitat de dur-les a terme queda recollida directament al text de la resolució en l'apartat 14, permetent les activitats educatives no reglades dins o fora d'un centre educatiu per totes les etapes educatives, fins a batxillerat, sempre que es realitzin mantenint els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva i d'acord amb el pla sectorial aprovat: document Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes