Segons l’ATC, la tributació dels ajusts directes a autònoms societaris es considera rendiment del treball

19/05/2021

Les persones donades d’alta al règim d’autònoms que hagin rebut alguna de les següents prestacions i ajuts, durant l’any 2020, per fer front a la crisi de la covid-19, hauran de tenir en compte les següents qüestions a l’hora de presentar la declaració de renda (corresponent a l’exercici tributari del 2020):

- Prestació extraordinària de la Seguretat Social per cessament d’activitat regulada per l’art. 17 del Reial Decret-Llei 8/2020.

D’acord amb el criteri establert per la consulta vinculant V0098-21 de data 28-01-2021 de la Direcció General de Tributs, aquesta prestació rep el tractament de rendiment del treball i no s’ha d’incloure dins dels rendiments de l’activitat econòmica desenvolupada per l’autònom (aquest criteri és el mateix que s’aplica en general a les prestacions generals per cessament d’activitat).

- Subvencions de les comunitats autònomes per a autònoms en dificultats, que inclouen, entre altres contingències, la suspensió d’activitat o la caiguda d’ingressos com a conseqüència de l’epidèmia de covid-19.

D’acord amb el criteri establert per la consulta vinculant V0105-21 de data 28 de gener de 2021, de la Direcció General de Tributs, aquests ajuts o subvencions que es perceben amb l’objecte de compensar la pèrdua d’ingressos en l’activitat reben el tractament d’ingressos de l’activitat professional en concepte de subvencions. Per tant, en aquest cas s’han de tenir en compte per al càlcul del rendiment net de l’activitat econòmica exercida per l’autònom/a.

D'altre banda, segons informa l’Agència Tributària de Catalunya en un comunicat, la tributació a què estan subjectes diversos ajuts a treballadors autònoms pel que fa a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques preveu el següent:

  • L’ajut a treballadors autònoms en forma de prestació econòmica única i per un import màxim de fins a 2.000 euros, previst en el Decret llei 7/2020, de 17 de març, i l’ajut a treballadors autònoms, persona física, per import fix de 2.000 euros, previst en el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, tenen la naturalesa, a efectes fiscals, de rendiments íntegres de l’activitat econòmica del/de la beneficiari/ària subjectes i no exempts de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Llei 35/2006, de 28 de novembre).
  • L’ajut a treballadors autònoms que formin part de microempreses, per import fix de 2.000 euros, previst en el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, té la mateixa naturalesa que la renda que aquest/a beneficiari/ària percep de l’entitat. Per tant, i amb caràcter general, l’ajut es considera rendiment del treball subjecte i no exempt de l’impost de la renda de les persones físiques, excepte que, d’acord amb el que estableix l’article 27.1.tercer paràgraf de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Llei 35/2006, de 28 de novembre), es qualifiqui com a rendiment de l’activitat econòmica.

Cal però fer avinent que el criteri de l’Agencia Tributaria catalana no es vinculant per l’AEAT i per tant és un criteri interpretatiu més a tenir en compte.

FONT: Pimec

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes