El canvi principal és que el consum es comptabilitza en funció de tres períodes horaris i la potència contractada també podrà variar en dos trams horaris.

04/06/2021

La factura elèctrica, que ha entrat en vigor el juny, està composta pels següents conceptes:

La novetat és el canvi en la configuració dels peatges (que també afecten les càrregues):

 • Els peatges es configuren amb discriminació horària en termes de potència i consum d’energia.
 • Això implica que el preu serà diferent segons l’horari de consum (punta/vall/pla)
 • La diferència de preus entre els períodes punta i vall és gran, tant pel que fa al que es paga de potència com a consum d’energia.

A. Contractes de baixa tensió amb potència contractada de fins a 15 kW (consumidors domèstics i equiparables)

S’estableix un únic peatge (2.0TD)

Per al component de potència s’estableixen dos períodes horaris i preus diferenciats:

 • Potència punta: de dilluns a divendres, no festius, de les 8:00 a les 24:00
 • Potència vall: de dilluns a divendres, feiners, de les 00:00 a les 8:00 i dissabtes, diumenges i festius nacionals de 00:00 a 24:00
 • Es poden contractar dues potències diferenciades
 • La potència vall és molt més barata

Per al component del consum s’estableixen tres períodes

 • Període punta (preu més alt): de dilluns a divendres, no festius, de 10:00 a 14:00 i de 18:00 a 22:00
 • Període pla (preu intermedi): de dilluns a divendres, no festius, de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 i de 22:00 a 24:00
 • Període vall (preu més baix): de dilluns a divendres, feiners, de les 00:00 a les 8:00 i dissabtes, diumenges i festius nacionals de 00:00 a 24:00

Conseqüències

 • La part de la factura de peatges i càrregues es reduirà per als consumidors que fins ara no tenien discriminació horària
 • La part de la factura de peatges i càrregues augmentarà per als consumidors que ja estaven acollits a discriminació horària.

Per als consumidors acollits al PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) les comercialitzadores de referència hauran d’aplicar els nous preus establerts per als termes de potència i energia del PVC, amb els períodes horaris indicats anteriorment.

En el cas dels consumidors a mercat lliure, la comercialitzadora ha d’adaptar el preu del contracte per incorporar la diferència de costos regulats, i pot:

 • Adaptar el preu del contracte als nous períodes d’energia i potència
 • Mantenir els trams de preus que el consumidor tingués acordats al seu contracte (preu fix tot el dia, preus diferents entre setmana i cap de setmana...) traslladant al preu la diferència de costos que resultaria per al seu perfil de consum.

En qualsevol cas, la comercialitzadora haurà de comunicar aquests canvis al consumidor amb la suficient antelació.

Com puc reduir la meva factura?

 • Adequant la potència contractada a les necessitats reals. El canvi de potència se sol·licita a través de la comercialitzadora. La potència contractada es pot canviar cada dotze mesos. Per a facilitar l’adaptació, es permeten dos canvis de potència gratuïts fins al 31 de maig de 2022, llevat que el canvi impliqui actuacions en el punt de subministrament que necessitin el desplaçament d’un tècnic.
 • Evitant fer servir simultàniament diferents aparells elèctrics.
 • Desplaçant el consum elèctric al període vall.

B. Contractes de baixa tensió (3.0 A) i mitjana tensió (3.1 A) (consumidors PIMES)

La novetat és que es passa de tres a sis períodes en la diferenciació dels preus del peatge, tant de potència com d’energia.

Tots els dies laborables tenen els mateixos 3 períodes. No obstant això, els preus són diferents en funció de l’època de l’any.

Com puc reduir la meva factura?

 • Ajustant la potència i els consums a la nova estructura de peatges
 • Adoptant mesures d’estalvi i eficiència energètica

Més informació :  CNMC 

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes