Aprovades la concessió dels ajuts a les comunitats autònomes que hauran de fer les convocatòries corresponents abans de 3 mesos

20/07/2021

Enguany s’ha publicat el Reial Decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fons d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquests ajuts estan regulats per l'IDAE i, a Catalunya, l'ICAEN n'és l'òrgan gestor.

Cada comunitat autònoma efectuarà la convocatòria corresponent en un termini màxim de 3 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats del Reial Decret. També podeu consultar l'article amb preguntes freqüents que us aclariran alguns dubtes d'aquest ajut. 

Actuacions subvencionables 

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que hauran de complir els requisits que s'estableixen en l'annex I, i es corresponen amb els programes d'incentius que s'aproven per aquest reial decret i tot seguit s'especifiquen:

 • Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en altres sectors productius de l'economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d'incentius 3: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Beneficiaris

1. Dins dels programes d'incentius 1, 2 i 3, es consideraran com a destinataris últims de les ajudes:

 • Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, incloent-hi, entre altres:
  • Els gestors de polígons industrials
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia
  • Les empreses de serveis energètics o proveïdores de serveis energètics
 • Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia

2. Els destinataris últims del programa d'incentius 1 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE inclòs en un dels següents grups: G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R o S.

3. Els destinataris últims del programa d'incentius 2 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dins d'un CNAE corresponent als grups B,C,D,E o F.

4. Els destinataris últims del programa 3 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors 2 i 3.

Quantia 

La quantia de les ajudes s'inclou en l'annex III d'aquest reial decret per a cadascun dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables, així com per a cada tipus de destinatari últim.

Aproximadament els ajuts a fons perdut seran, en funció de si és una PIME o una gran empresa, els següents:

 • Solar fotovoltaica sense emmagatzematge: entre 15-45% (l'eliminació de les cobertes d'amiant i la instal·lació de marquesines es poden incloure en la inversió)
 • Solar fotovoltaica amb emmagatzematge: entre 45-65%
 • Eòlica: entre 20-50%

Terminis

 • Sol·licitud: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

Caràcter incentivador 

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d'ajuda.

Règim reglat 

Es concediran els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Adjuntem l'enllaç web al Reial Decret 477/2021 on podeu consultar l'annex I (actuacions subvencionables), l'annex II (documentació que cal presentar amb la sol·licitud) i l'annex III (quantia de les ajudes).

Més informació: ICAEN

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes