Aprovades la concessió dels ajuts a les comunitats autònomes que hauran de fer les convocatòries corresponents abans de 3 mesos

20/07/2021

Enguany s’ha publicat el Reial Decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fons d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquests ajuts estan regulats per l'IDAE i, a Catalunya, l'ICAEN n'és l'òrgan gestor.

Cada comunitat autònoma efectuarà la convocatòria corresponent en un termini màxim de 3 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret.

Els punts més destacats del Reial Decret són:

Actuacions subvencionables 

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que hauran de complir els requisits que s'estableixen en l'annex I, i es corresponen amb els programes d'incentius que s'aproven per aquest reial decret i tot seguit s'especifiquen:

 • Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en altres sectors productius de l'economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d'incentius 3: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Beneficiaris

1. Dins dels programes d'incentius 1, 2 i 3, es consideraran com a destinataris últims de les ajudes:

 • Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, incloent-hi, entre altres:
  • Els gestors de polígons industrials
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia
  • Les empreses de serveis energètics o proveïdores de serveis energètics
 • Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia

2. Els destinataris últims del programa d'incentius 1 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE inclòs en un dels següents grups: G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R o S.

3. Els destinataris últims del programa d'incentius 2 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dins d'un CNAE corresponent als grups B,C,D,E o F.

4. Els destinataris últims del programa 3 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors 2 i 3.

Quantia 

La quantia de les ajudes s'inclou en l'annex III d'aquest reial decret per a cadascun dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables, així com per a cada tipus de destinatari últim.

Aproximadament els ajuts a fons perdut seran, en funció de si és una PIME o una gran empresa, els següents:

 • Solar fotovoltaica sense emmagatzematge: entre 15-45% (l'eliminació de les cobertes d'amiant i la instal·lació de marquesines es poden incloure en la inversió)
 • Solar fotovoltaica amb emmagatzematge: entre 45-65%
 • Eòlica: entre 20-50%

Terminis

 • Sol·licitud: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

Caràcter incentivador 

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d'ajuda.

Règim reglat 

Es concediran els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Adjuntem l'enllaç web al Reial Decret 477/2021 on podeu consultar l'annex I (actuacions subvencionables), l'annex II (documentació que cal presentar amb la sol·licitud) i l'annex III (quantia de les ajudes).

Més informació: ICAEN

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes