Es destinaran recursos a l'accés equitatiu a les sortides i colònies escolars, així com a altres activitats complementàries per a centres en entorns desafavorits

17/11/2021

El Govern ha aprovat una dotació de 3.918.680 euros per al desplegament de les mesures del Pla de millora d’oportunitat educatives, per al curs 2021-2022. Amb aquesta mesura, el Departament d'Educació podrà signar acords amb diversos ajuntaments d’arreu de Catalunya per tal d’ampliar els Plans educatius d’entorn durant aquest curs escolar.

Entre les mesures adreçades a reduir les barreres econòmiques en centres docents d'entorns més desfavorits, destacar que es destinaran també recursos per a l'accés equitatiu a les sortides i colònies escolars d'aquest mateix curs. 

El Pla de millora de les oportunitats educatives (PMOE) es va crear el curs 2020-2021 per pal·liar els efectes desfavorables per la Covid-19 en els centres amb una major complexitat educativa. En total, el PMOE té un pressupost de 48 milions d’euros per dur a terme un seguit d’accions.

Tot i el seu caràcter conjuntural i extraordinari per al curs 2020-2021, el Pla es formula amb la voluntat de tenir continuïtat durant els tres cursos escolars següents en forma de programa de lluita contra les desigualtats educatives d'origen socioeconòmic.

El Pla es basa, com a eix estratègic per al seu èxit, en el principi d'autonomia dels centres educatius i en la dimensió comunitària de l'educació. És per això que es preveu la dotació de recursos als centres educatius mitjançant un acord de corresponsabilitat, signat entre els centres i el Departament d'Educació, i la incorporació de mesures de reforç dels plans educatius d'entorn, com a estratègia per reforçar l'equitat del sistema educatiu català.

El Pla té com a persones destinatàries l'alumnat dels 516 centres d'educació infantil i primària i de secundària del Servei d'Educació de Catalunya amb més complexitat educativa, derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides de l'alumnat, d'acord amb el darrer estudi de complexitat del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu elaborat l'any 2020.

Algunes de les mesures que comprèn el pla és la reducció de les barreres econòmiques, l’acompanyament a l’alumnat, el reforç de l’atenció educativa, el foment de la implicació de les famílies i la promoció de les oportunitats educatives més enllà de l’escola.

El Pla de millora d'oportunitats educatives consta de 17 mesures, que es divideixen en quatre àmbits d'actuació.

Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques

 • Mesura 1. Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars.
 • Mesura 2. Gratuïtat dels materials escolars en centres públics  per garantir a l’alumnat socioeconòmicament vulnerable la gratuïtat dels llibres de text, llicències de llibres digitals i material didàctic per a cedir-los als alumnes, també per a l’adquisició de dispositius electrònics i per rebaixar l’import de les quotes voluntàries per material escolar.
 • Mesura 3. Accés equitatiu a les activitats complementàries per a centres concertats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l'alumnat, i reforç de l'atenció educativa

 • Mesura 4. Gestió i acompanyament emocional a l'alumnat  i dinamització del temps educatiu no lectiu,  a través de la contractació de diversos serveis de monitoratge.
 • Mesura 5. Mentoria socioeducativa.(en el cas dels centres que pertanyen a un pla educatiu d'entorn, aquesta mesura es desenvolupa a través de les accions programades des del pla educatiu)
 • Mesura 6. Reforç del Projecte de promoció escolar al poble gitano de Catalunya.
 • Mesura 7. Tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE) (en el cas dels centres que pertanyen a un pla educatiu d'entorn, aquesta mesura es desenvolupa a través de les accions programades des del pla educatiu).
 • Mesura 8. Reforç del personal d'atenció educativa. (es manté en els centres que s'hagi fet dotació de TIS o d'Educador/a social en el curs 2020-2021 ). Tanmateix, en funció de les disponibilitats pressupostàries i de l'avaluació del pla d'actuació es podran mantenir en els cursos posteriors. 

Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies

 • Mesura 9. Formació de famílies, especialment en relació amb el coneixement del català, la competència digital i la millora de les habilitats parentals, i accions de suport i orientació a les famílies.
 • Mesura 10. Foment de la participació de les famílies i dinamització de les associacions de famílies d'alumnes (AFA).
 • Mesura 11. Millora de la comunicació famílies-escola.
 • Mesura 12. Suport a les federacions d'associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya.

Àmbit 4. Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de l'escola

 • Mesura 13. Creació de nous plans educatius d'entorn.
 • Mesura 14. Reforç del lideratge i la coordinació dels plans educatius d'entorn.
 • Mesura 15. Actuacions comunitàries de prevenció d'absentisme escolar.
 • Mesura 16. Foment de l'orientació d'àmbit comunitari.
 • Mesura 17. Oportunitats educatives més enllà de l'escola (en el cas dels centres que pertanyen a un pla educatiu d'entorn, aquesta mesura es desenvolupa a través de les accions programades des del pla educatiu).

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes