Entre les tecnologies renovables tèrmiques subvencionables s'inclouen la solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmica o aerotèrmica

18/01/2022

Enguany s’ha publicat el Reial Decret 1124/2021, de 21 de desembre, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquests ajuts estan regulats per l'IDAE i, a Catalunya, l'ICAEN n'és l'òrgan gestor.

Cada comunitat autònoma efectuarà la convocatòria corresponent, pendent de publicar, en un termini màxim de 3 mesos, des de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret. 

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats del Reial Decret:

Actuacions subvencionables

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, les quals hauran de complir els requisits que s'estableixen en l'annex I, i es corresponen amb els programes d'incentius que s'aproven per aquest Reial decret i tot seguit s'especifiquen:

 • Programa d'incentius 1: Implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent-hi el sector residencial.
 • Programa d'incentius 2: Implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Actuacions subvencionables (Programa d’incentius 1 i 2)

 • Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques 
 • Instal·lacions aerotèrmiques
 • Instal·lació solar tèrmica 
 • Biomassa cambra de combustió 
 • Calderes de biomassa i aparells de calefacció local 
 • Desenvolupament de noves xarxes de canonades de distribució i subestacions d'intercanvi o ampliació de les existents per a centrals de generació noves o existents.

Beneficiaris

Dins del Programa d'incentius 1, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

 • Persones físiques
 • Persones jurídiques
 • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
 • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb personalitat jurídica o sense.

Dins del Programa d'incentius 2, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

 • Entitats locals territorials
 • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
 • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb personalitat jurídica o sense.

Quantia 

La quantia de les ajudes als destinataris últims s'inclou en l'annex III d'aquest Reial decret per a cadascun dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables.

En aquest quadre es pot veure la intensitat màxima a què poden arribar els ajuts:

  % ajuda base gran empresa % ajuda base mitjana empresa % ajuda base petita empresa
Programa d'incentius 1 35% 40% 45%

 

Terminis

 • Sol·licitud: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació, o com a màxim el 31 de desembre de 2023.

Caràcter incentivador

Donat el caràcter incentivador del programa d'incentius, només s'admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda en el cas del programa 1, i amb posterioritat a la data de publicació en el BOE del present Reial decret en el cas del programa 2.

Règim reglat

Es concedeixen els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud. S'adjunta enllaç web al Reial Decret 1124/2021, on es pot consultar l'annex I (actuacions subvencionables), l'annex II (documentació que cal presentar amb la sol·licitud) i l'annex III (quantia de les ajudes). 

Els associats de Pimec poden assessorar-se i rebre suport sobre aquests ajuts a través de la seva Oficina de Transició energètica

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes