La convocatòria impulsa la generació de fred i calor a partir de l’energia solar tèrmica, la biomassa, la geotèrmia, l’aerotèrmia i la hidrotèrmia

02/08/2022

S'ha obert una línia d’ajuts per impulsar les energies renovables d’ús tèrmic dotada amb 27,3 milions d’euros. Aquest programa té per objectiu avançar en la transició energètica mitjançant la substitució d’energies d’origen fòssil per energies renovables per a la generació de fred i de calor en tots els àmbits, des del sector primari fins a l’àmbit domèstic passant pel sector serveis i la indústria. La línia està dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation. 

La convocatòria pretén incentivar la utilització de fonts d’energia com l’energia solar tèrmica, la biomassa, la geotèrmia, l’aerotèrmia i la hidrotèrmia, i també fomentar les microxarxes de fred i calor a partir d’energies renovables. Aquest tipus d’energies renovables són les que han de donar resposta a les necessitats que tenen indústries, equipaments públics i ciutadania de disposar de calor i fred ja sigui per a climatització o per a processos productius. Sovint, l’electrificació d’aquest tipus de necessitats no és viable tècnica o econòmicament, i per això, cal avançar en la cobertura d’aquestes demandes amb energies renovables tèrmiques.

Totes aquests fonts d’energia no només permeten substituir les energies d’origen fòssil, sinó que són autòctones i permeten, com en el cas de les xarxes de fred i de calor i de la biomassa, avançar en la implantació d’una economia circular. En el cas de la biomassa, a més d’ajudar a mitigar el canvi climàtic, el seu aprofitament fomenta la prevenció d’incendis i millora l’estat dels boscos, al posar en valor un producte que possibilita la gestió sostenible del bosc; afavoreix l’adaptació dels ecosistemes, per tal que aquests siguin més resilients als efectes del canvi climàtic i amb estructures que beneficien la disponibilitat d’aigua, i contribueix a la recuperació econòmica del sector forestal i a la dinamització de les zones rurals.

En aquesta convocatòria publicada mitjançant la Resolució ACC/2416/2022, estableixen dos programes d’incentius diferents, les instal·lacions juvenils s'emmarcarien en el Programa 1.

Destinataris

  • Persones físiques
  • Persones jurídiques
  • Administracions Públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat
  • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica. 

Actuacions subvencionables

  • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques als sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el sector residencial. 
  • Programa d'incentius 2: Entitats locals territorials, entitats del sector públic, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre i agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració que no realitzin cap activitat econòmica.

Quantia dels ajuts

La quantia dels ajuts s'inclou en l'annex III del Reial Drecet 1124/2021 per a cada un dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables, així com tipus de destinatari últim. 

Per al Programa d'incentius 1, l'import per a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 35 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables. La intensitat de l'ajuda s'incrementarà en 10 punts percentuals en el cas dels ajuts concedits a petites empreses i en 5 punts percentuals si els ajuts van destinats a mitjanes empreses.

Quan les actuacions es duguin a terme a municipis de repte demogràfic, el percentatge d'ajuda aplicable sobre el cost subvencionable s'incrementarà en 5 punts percentuals. A efectes d'aquest Reial decret, s'entén per municipis de repte demogràfic els municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants on totes les entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

Requisits de les actuacions subvencionables i costos eligibles

En l'annex I del Reial Decret 1124/2021 s'estableixen els requisist de les actuacions subvencionables i els costos eligibles. 

Els ajuts atorgats en aquesta convocatòria, segons l'article 20 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, són compatibles amb qualsevol altre ajut d'altres programes o instruments de qualsevol administració pública o organisme, o ens públic, nacional o internacional, sempre que l'ajut no cobreixi els mateixos costos i que, de manera acumulada, no superi els costos subvencionables, ni se superin els límits que estableix el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny

Terminis de sol·licitud

Des del 2 d’agost i fins al 31 de desembre de 2023 o fins a esgotar pressupost. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament i segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i directament en aquest enllaç.

El règim de concessió dels ajuts és per ordre d’entrada de la sol·licitud.

 

Per a més informació: Institut Català d'Energia

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes