Els autònoms que a finals de 2022 estiguin cotitzant per una base superior a la què els correspondria, podran mantenir aquesta base de cotització comunicant-ho abans del 30 setembre

03/09/2022

El Ple del Congrés dels Diputats va convalidar en la seva sessió extraordinària del 25 d’agost el Reial Decret-llei 13/20200, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. El nou sistema de cotització serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2023 i afectarà totes les persones treballadores que cotitzin en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Les principals novetats de la reforma són:

  • La cotització al RETA s’efectuarà en funció dels rendiments anuals obtinguts en l’exercici de les teves activitats econòmiques, empresarials o professionals, havent d’escollir la base de cotització mensual que correspongui en funció de la teva previsió de rendiments nets anuals, dins d’una taula general que es fixarà en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i limitada per una base mínima de cotització en cada tram.
  • Per tal d’ajustar la quota als ingressos reals, serà obligatori facilitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través dels procediments telemàtics i automatitzats que s’estableixin, tota la informació de caràcter tributari en el termini més breu possible.
  • Es preveu un desplegament gradual del nou sistema de cotització per ingressos reals entre 2023 i 2031, en un procés que es revisarà periòdicament i s’ajustarà a les previsions tècniques necessàries determinades pels ministeris competents.
  • Es preveu l’obligatorietat de la cobertura de la prestació d’incapacitat temporal llevat que es tingui coberta aquesta contingència en un altre règim de la Seguretat Social. S’estableixen excepcions a la cobertura obligatòria de la prestació per incapacitat temporal en determinats col·lectius. Així mateix, es crea una nova prestació per a la sostenibilitat de l’activitat de persones treballadores en un sector afectat pel Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació en la seva modalitat cíclica.
  • Es modifica la protecció per cessament d’activitat, definitiva o temporal. D’aquesta manera s’inclouen com a noves causes de cessament d’activitat la reducció del 60% de la jornada de la totalitat dels treballadors de l’empresa o la suspensió temporal dels contractes de feina del 60% de la plantilla, sempre que s’hagi experimentat una determinada reducció d’ingressos.
  • El Reial Decret-llei reforma també l’Estatut el Treball Autònom per a adaptar el seu redactat al nou sistema de cotització, per suprimir la figura de l’autònom a temps parcial i per a incloure una bonificació en la cotització en supòsits de cura de menor afectat per càncer o malaltia greu, com a mesura clau per al manteniment de l’activitat.

El nou sistema de cotització d’autònoms entra en vigor l’1 de gener del 2023. Abans del proper 30 de setembre del 2022 tens l'oportunitat de modificar la base de cotització i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l'edat. Amb el nou sistema, es podran canviar fins a sis vegades a l’any la base per la qual vinguin obligats a cotitzar, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici.

També cal tenir en compte que els treballadors que a 31 de desembre de 2022 estiguin cotitzant per una base de cotització superior a la què els correspondria per raó dels seus rendiments, podran mantenir aquesta base de cotització, o una d’inferior, tot i que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’aquestes, però han de comunicar aquesta base abans del 30 de setembre del 2022

Tramitació com a projecte de llei

El Ple del Congrés va acordar la seva tramitació com a projecte de llei pel procediment d’urgència i, per tant, el text serà debatut en seu parlamentària i es podrà acordar la introducció de modificacions, tant en el Congrés com en el Senat. 

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes