Les empreses tenen un termini de sis mesos per adaptar el seu conveni

26/10/2022

La Reforma Laboral ha introduït la prevalença del conveni sectorial respecte al conveni d’empresa. Decau principalment la preferència aplicativa que tenia el conveni d'empresa sobre la quantitat del salari base i dels complaments salarials, inclosos els vinculats a la situació i resultats de l’empresa. Convé recordar, però, que segueix vigent el principi general que un conveni col·lectiu no pot ser afectat, durant la seva vigència, pel que prevegi un altre conveni d’àmbit diferent i, per tant, que si el conveni d’empresa és anterior en el temps, s’activaria l’eficàcia d’aquest principi general. En aquests casos concrets, el conveni d’empresa podrà seguir sent d’aplicació prioritària en totes les matèries. 

L’aplicació del conveni sectorial ha de suposar una modificació del conveni d’empresa que resultarà d’aplicació una vegada perdin la seva vigència expressa i, com a màxim, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor del Reial Decret, que es compleix el proper 31 de desembre del 2022. 

A partir d’aquest moment es disposarà d’un termini de sis mesos per adaptar els textos convencionals a les modificacions operades i, per tant, per adaptar-se a aquell conveni sectorial estatal i autonòmic o d’àmbit inferior en aquesta matèria que pugui ser d’aplicació d’acord amb les normes de concurrència.

Cal tenir present que tal i com es preveu expressament que les modificacions operades en l’article 84 de l’Estatut dels Treballadors no podran tenir com a conseqüència la compensació, absorció o desaparició de qualssevol drets o condicions econòmiques més beneficioses de què gaudissin les persones treballadores. Per tant, si hi ha discrepàncies, l'empresa i els representants dels treballadors hauran d'establir un nou conveni on s'esculli la millor condició de qualsevol dels convenis. 

En cas que el conveni col·lectiu hagi expirat l’empresa haurà de tenir en compte l’ultraactivitat i, per tant, romandrà d’aplicació el conveni col·lectiu mentre no s’arribi a un nou acord. Quan es publiqui el nou conveni sectorial s’haurà de revisar i actualitzar el conveni d’empresa. 

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes