Propostes de treball, guies i recursos en l'àmbit escolar també a tenir en compte en l'àmbit del lleure

08/03/2023

La coeducació és l'acció educadora que potencia la igualtat real d'oportunitats i valora indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Des del Departament d'Educació es pretén abraçar diferents àmbits de treball i ofereix guies i recursos que poden ser útils en molts àmbits:

La coeducació a través del currículum

Aquest àmbit pretén garantir la incorporació de la coeducació i la perspectiva de gènere en les unitats didàctiques, projectes i activitats que es realitzen a les aules. Determina que un currículum dissenyant amb perspectiva de gènere ha de: 

  • Fer efectiva l'educació integral de les persones.
  • Trencar amb els estereotips de gènere i l'assignació de rols en funció del sexe i el gènere.
  • Superar les desigualtats i discriminacions i eradicar la violència.

Per dur-ho a la pràctica, els i les docents poden consultar la pàgina sobre el nou currículum; i tenen a disposició un Qüestionari: una mirada al currículum amb perspectiva de gènere.

La coeducació a través de l'organització del centre educatiu

Aquest àmbit pretén garantir que tota l'organització, documentació i disseny d'espais dels centres educatius responguin a una perspectiva coeducativa.

Un dels elements fonamentals per garantir-ho és el Projecte de Convivència: un document que ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes; entre aquestes accions s'inclou un eix que correspon a la coeducació. I per dur-ho a la pràctica, el Departament d'Educació posa a disposició dels centres una aplicació i eines de diagnosi, així com diferents recursos i formacions, a través del Coeduca't.

Pla de Les Escoles Lliures de Violències

Aquest àmbit pretén visibilitzar les violències ocultes als centres educatius, identificar-les i actuar-hi per protegir infants i adolescents. Els objectius del pla Les Escoles Lliures de Violències són:

  • Prevenció i sensibilització, tot oferint formació a la comunitat educativa, per facilitar la visibilització i detecció de violències.
  • Actuació, que inclou la notificació, la derivació i la coordinació de diferents agents. Per facilitar-ho, s'han actualitzat els diferents Protocols per a la millora de la convivència.
  • Acompanyament (seguiment i coordinació) de les situacions de violència que afecten l'alumnat dins i fora del sistema educatiu.

Pla dels drets sexuals i reproductius en l'àmbit educatiu

Aquest àmbit s'emmarca dintre de l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius de la Generalitat de Catalunya, i pretén garantir aquests drets per a totes les persones, començant per l'àmbit educatiu.

En aquest àmbit s'inclou:

  • La definició, implantació i desplegament en els centres educatius del model d'educació afectivosexual; elaborat conjuntament entre els diferents Departaments implicats (Educació, Igualtat i Feminismes, i Salut).
  • La meva regla, les meves regles: el Pla de l'equitat menstrual. El Pla vol garantir al conjunt de dones i persones menstruants del país l'equitat menstrual, entesa com la garantia d'accés als productes menstruals que esculli cadascuna.
  • Consisteix a distribuir productes menstruals reutilitzables i mediambientalment sostenibles (copa, calces i compreses) a l'alumnat de 3r d'ESO dels centres educatius. El repartiment anirà acompanyat de sessions formatives sobre educació menstrual dutes a terme per llevadores.
  • La sensibilització vers la defensa de les persones LGTBI.

Des del lleure, i concretament també des de l'activitat a les cases de colònies i albergs, també és important tenir present la coeducació i la perspectiva de gènere en la seva acció educativa.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes