Aquesta llei afecta exclusivament a les entitats declarades d’utilitat pública i a les fundacions

21/01/2024

El Govern de l’Estat ha aprovat el RDL 6/2023, de 19 de desembre i, amb ell, la modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta llei afecta exclusivament a les entitats declarades d’utilitat pública i a les fundacions i té com objectiu incentivar fiscalment el mecenatge com a forma de finançament que permeti a les entitats no lucratives continuar treballant en les activitats d’interès general que desenvolupen. 

Les modificacions han entrat en vigor l’1 de gener de 2024 i cal destacar: 

Deduccions de les donacions realitzades per persones físiques i jurídiques: 

  • Augmenta del 35% al 40% el percentatge que es podrà deduir de la quota de l’IRPF per als donatius, tant per a persones físiques com jurídiques.
  • S’amplia de 150 a 250 euros la quantia de les donacions considerades micromecenatge, mantenint el percentatge de deduccions actual del 80% per a aquest tram de donatius.
  • Es fomenten les donacions recurrents, augmentant el percentatge de deducció per a aquest tipus de donatius per a les persones físiques (passa del 40 al 45%) i jurídiques (del 40 al 50%), i també reduint de 4 a 3 anys el nombre d’exercicis necessaris que cal donar a una mateixa entitat perquè la donació sigui considerada recurrència.
  • S’incrementa el límit ja existent per determinar la base de la deducció, del 10% al 15% de la base impositiva del període dels impostos de Societats o IRNR de la persona jurídica donant. 

Modificacions de l’article 3, referent als requisits per ser entitat no lucrativa als efectes d’aquest règim fiscal:

  • Inclusió específica de les entitats que tenen per objecte social la defensa dels animals com a activitat d’interès general, sempre que tinguin la forma jurídica de fundació o la qualificació de Declarada d’Utilitat Pública (DUP).
  • Inclusió específica del fet que, a efecte de complir amb els requisits del règim, no es consideraran remuneracions les primes abonades en concepte d’assegurances de responsabilitat civil contractades per l’entitat per a les persones patrones, representants estatutàries i membres de l’òrgan de govern de l’organització, sempre que cobreixen exclusivament els riscos derivats del desenvolupament de les seves funcions a aquests òrgans.

S'amplia la llista d'activitats econòmiques que poden gaudir de l'exempció. S’hi afegeixen:

  • Les accions d’inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social.
  • Les explotacions econòmiques d’investigació, desenvolupament i innovació, aquestes darreres amb alguns condicionants.
  • Les explotacions econòmiques d’ensenyament i formació professional de l’educació d’altes capacitats.

Reconeixement del dret de deducció de les cessions d’ús de béns mobles o immobles, per un temps determinat, i sense contraprestació. El valor de la base de deducció per aquestes cessions serà l’import de les despeses suportades per la persona cedent en relació amb el bé cedit, sempre que aquestes despeses es considerin fiscalment deduïbles si la cessió hagués estat a canvi d’un preu. S’exceptuen els tributs i els interessos i altres despeses derivades d’un hipotètic finançament que s’hagi hagut de fer per adquirir-lo. Totes les despeses que formin part de la valoració de la base de la deducció hauran d’estar degudament comptabilitzades, si el cedent està obligat legalment a portar una comptabilitat oficial.

Reconeixement exprés de les prestacions de servei i de les donacions en espècie com a mecanisme d’ajut econòmic, però amb la limitació del fet que sempre s’han de vehicular mitjançant la seva inclusió dins d’un conveni de patrocini i col·laboració empresarial dels previstos a l’article 25 de la Llei 49/2002. Els serveis inclosos en el conveni han de ser prestats en l’exercici de l’activitat econòmica pròpia del col·laborador i la difusió de la participació en el conveni ara podrà ser realitzada també per la persona o empresa col·laboradora.

Reconeixement del dret de deducció d’aquelles donacions on les persones donants poden rebre compensacions simbòliques en forma de béns o serveis, sempre que aquestes no representin més del 15% del valor de la donació i, en tot cas, per un valor màxim de 25.000 €.

Finalment no s’ha incorporat a la llei el reconeixement com a donacions simples en espècie dels serveis d’assessorament i consultoria, espais de publicitat en mitjans de comunicació, cessions d’espais naturals protegits o béns culturals d’autors reconeguts (que amb la reforma final s’han vist reconeguts, però no específicament, i amb l'obligació del fet que la donació de serveis es faci sempre dins del marc d’un conveni de col·laboració), ni tampoc s’ha inclòs l’equiparació del règim fiscal de totes les entitats pertanyents a les confessions religioses amb arrelament reconegut a l’Estat espanyol.

Font: Xarxanet

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes