L'incompliment d'aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l'administració competent.

Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures específiques i arbitrar procediments per prevenir i donar resposta a les reclamacions d’assetjament sexual i per raó de sexe (article 33 llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes). Això vol dir que totes les empreses, independentment de la seva mida, han de tenir un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual. L’incompliment d'aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l'administració competent.

El Consell de Relacions Laborals, mitjançant la seva Comissió d'Igualtat i Temps de Treball, ha actualitzat el document que ja existia d'anys anteriors sota el títol “Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa”, aquesta revisió i actualització s'ha fet comptant amb l'experiència i el consens de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l'Administració de la Generalitat que la integren.

El nou document en primer lloc defineix el concepte d’assetjament sexual i per raó de sexe i presenta els drets, les obligacions i les responsabilitats de totes les persones que hi participen. A continuació, se centra en la naturalesa i contingut de les dues tipologies d’actuacions possibles, optant clarament per l’efectivitat les primeres: les proactives o preventives i les reactives, orientades a actuar un cop s’ha produït un cas d’assetjament. Finalment, estableix un procés de seguiment i avaluació que en permetrà la millora contínua i l’adaptació al canvis que siguin necessaris.

El Protocol ha de ser una eina útil a les empreses i altres organitzacions per facilitar l’eradicació de l’assetjament i contribuir a millorar la salut i la qualitat en el treball de totes les persones treballadores.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes