Es finançaran millores en l'aïllament tèrmic, en l'eficiència en la il·luminació o el canvi d'energia convencional per energia solar tèrmica o geotèrmica

22/01/2018

A principis d'aquest mes de gener s'ha fet pública la convocatòria dels ajuts PAREER II que atorga el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dels que ja va posar a disposició les bases reguladores. Aquests ajuts serviran per a la realització d’actuacions de reforma que faran disminuir les emissions de diòxid de carboni, a través de l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica de seus titulars, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27 / UE.

Les subvencions s'oferiran als següents casos de reforma: 


1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
3. Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.

4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.

Qui es podrà beneficiar del Programa d’ajuts:
 
a) Els propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 
b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
 
c) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis, que reuneixin els requisits que estableix l’article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
 
d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació a incloure en el Programa.
 
e) Les empreses de serveis energètics (ESEs), entenent com a tal la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Per poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d’actuar en funció de contracte amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en la tipologia de projectes recollits en aquestes bases, havent d’acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.
Tots els tipus de reforma i sol.licitants tindran dret a percebre una ajuda sense contraprestació (l'ajuda base i una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o actuació integrada), per un import màxim d'un 30%, complementada amb un préstec reemborsable, per un import màxim d'un 70%. Els préstecs reemborsables tenen un tipus d'interès Euribor + 0,0%, amb un termini màxim d'amortització de 12 anys, inclòs un període de carència opcional d'1 any.

Per poder percebre les ajudes, es requerit que les millores s'hagin iniciat després de la data d'entrada en vigor del Programa i que el termini de les accions no superi els 18 mesos de l'inici de sol.licitud. El 31 de desembre 2018 és la data límit per a presentar la sol.licitud. 
 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes