La Generalitat recaptarà aquest any, entre octubre i novembre, els exercicis meritats corresponents al 2017, 2018 i 2019.

28/05/2019

El Govern ha donat llum verda al decret que modifica la Llei 6/2017, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que va aprovar el Parlament, a partir d’una proposició de llei, i que va entrar en vigor el 13 de maig del mateix any. L’objectiu és oferir als contribuents les eines necessàries per complir amb les seves obligacions tributàries.

Aquests canvis en la norma arriben després que, per sentència publicada el passat 26 de març, el Tribunal Constitucional declarés l’impost plenament constitucional i adequat al marc legal vigent, i desestimés el recurs presentat pel govern del partit popular al juliol del 2017. 

En aquest sentit, i tenint en compte que el tribut ja s’ha meritat per als exercicis 2017, 2018 i 2019, el Govern ha considerat urgent i necessari realitzar algunes modificacions de caràcter tècnic al text normatiu. La principal novetat és que el nou decret regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost: de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys ja meritats, que s’hauran de liquidar entre els mesos d’octubre i novembre d’aquest 2019. 

Una finalitat extra fiscal: la redistribució de la riquesa i la lluita contra el frau

L’impost, pioner a Espanya, grava determinats béns no productius (no associats a l’activitat econòmica) i alguns drets que recauen sobre aquests béns, que tenen com a titular les empreses quan en realitat s’utilitzen per a activitats particulars (dels socis, partícips, o familiars). Aquí s’inclouen: béns immobles (habitatge habitual, segones residències...); cotxes i vehicles de potència de més de 200 cavalls; embarcacions de lleure (vaixells, iots...); aeronaus (avions privats, helicòpters...); i objectes d’art, antiguitats i joies.

Queden exclosos de tributació els béns immobles de les fundacions, organitzacions no governamentals, i en general, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin de forma exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.

Aquest impost, pel qual han de tributar les societats, té una finalitat extra fiscal perquè persegueix incentivar que s’adeqüi la titularitat jurídica dels béns no productius a la seva titularitat real. D’aquesta manera s’aconsegueix una redistribució de la renda i, al mateix temps, lluitar contra el frau fiscal ja que s’evitaran pràctiques d’elusió fiscal com és el fet d’incorporar patrimoni personal a estructures societàries.

El decret, que conté un article únic, una disposició transitòria i una disposició final, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes