A partir de 50 treballadors i treballadores és obligatori disposar d'un conjunt d'actuacions en favor de la igualtat entre gèneres i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

28/06/2019

Els plans d'igualtat formen part del conjunt d'actuacions en favor de la igualtat entre gèneres i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Es considera com una de les eines principals d'intervenció per tal d'afrontar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en els diferents àmbits socials, però no exclusivament en l'àmbit del treball i de l'ocupació.

Un pla d'igualtat segons l'article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

El pla d'igualtat és una clara inversió per garantir els objectius integrals de l'entitat, per introduir a les empreses formes innovadores de gestió i millora de la seva eficàcia organitzativa, contribuint a una imatge positiva de l'entitat.

Els plans d'igualtat han d'incloure a totes les persones de l'empresa i han de tractar les següents matèries: procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball incloent auditoria salarial, exercici corresponsable de drets de la vida personal, familiar i laboral, infrarrepresentació femenina, retribucions, i prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe.

Des de la publicació del Reial Decret-Llei 6/2019, de mesures urgents per la garantia de lal igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes en la feina i l'ocupació, publicada el 7 de març de 2019 , tenen l'obligació de tenir pla d'igualtat les empreses:

- De més de 150 persones treballadores i fins a 250, es disposa d'un període d'un any per aprovar el pla d'igualtat.
- De més de 100 i fins a 150 persones treballadores, es disposa d'un període de dos anys.
- De 50 a 100 persones treballadores, es disposa d'un període temporal de tres anys per complir amb la normativa.

Per a la resta d'empreses, la implantació de plans d'igualtat és voluntària. Però cada vegada més per l' accés a la contractació pública l'Administració requereix la tinència d'un pla d´igualtat.

Els grups d'empresa que tinguin obligació d'elaborar plans d'igualtat, hauran d'elaborar un pla d'igualtat per a cada empresa, així com un diagnòstic de situació per a cada empresa.

En el desenvolupament del pla d'igualtat participen els representants del personal i la direcció de l'empresa. Pel que fa a la seva execució, és imprescindible la participació i implicació de tota la plantilla.

D'acord amb la Llei d'igualtat, totes les empreses han de vetllar per la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i han d'adoptar mesures, prèvia negociació o consulta amb la representació dels treballadors, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en l'organització.

El BOE de 30 de maig ha publicat l'extracte de la Resolució de 23 de maig de 2019 de l'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats del Govern espanyol, per la qual es convoquen les ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat, corresponents a l'any 2019.

Poden optar aquesta subvenció les empreses, societats corporatives, comunitats de bens, associacions, fundacions, de entre 30 i 49 persones treballadores que per primera vegada implantin plans d'igualtat per el foment de l' igualtat efectiva d'homes i dones.

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria. Per tant, el termini de sol·licitud romandrà obert des del 31 de maig de 2019 fins al 13 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Pimec, entitat de la qual l'ACCAC n'és sòcia col·lectiva, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d'elaboració i implantació de plans i mesures d'igualtat.

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes