Contractar un familiar, temporalment o de forma fixa, és una pràctica recurrent en els casos de les Petites i Mitjanes Empreses que formen el 99% del teixit empresarial espanyol. Per dur-ho a terme, però, existeixen vàries condicions i requisits a tenir en compte.

30/10/2019

Totes les persones que vulguin col·laborar en l’empresa d’un familiar han de donar-se d’alta com a autònom col·laborador per tal d’estar emparades laboralment i poder contribuir en el negoci dels seus parents més propers. 

L’autònom col·laborador ha de ser un familiar directe, això vol dir cònjuge, descendents, ascendents o altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs familiars per adopció. Així doncs, la contractació es pot oferir a cònjuges, pares, fills, germans, avis, sogres, néts, gendres i nores.

Segons la normativa vigent, l’autònom col·laborador no pot estar registrat al mateix temps com a treballador per compte d’altriexceptuant el cas dels fills menors de 30 anys. L'autònom titular podrà contractar-los com a treballadors per compte d'altri independentment que convisquin amb ells. Aquesta regulació s'estén també a fills majors de 30 anys amb especials dificultats d'inserció laboral.

Un altre requisit del model de col·laboració és que el familiar col·laborador ha de treballar en el mateix centre que l'autònom titular i de forma habitual. És a dir, queden excloses les contractacions temporals per a aquesta modalitat de col·laboració.

Bonificacions: Quins avantatges té ser autònom col·laborador?

L’autònom  col·laborador gaudeix d'una sèrie de deduccions, especificades en la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom. Per exemple, se li aplica una reducció del 50% en el pagament de la quota d'autònoms durant els 18 mesos després de l'alta en el REPTA.

A banda, també pot gaudir d’una reducció del 25% durant els sis mesos següents (del mes 19 al mes 24) segons la Llei de Promoció de l'Ocupació Autònoma aprovada en 2015.

Una altre dels grans avantatges és que els autònoms col·laboradors estan exempts de presentar les declaracions trimestrals d'IVA i IRPF. Aquesta obligació recau directament sobre l'autònom titular, el col·laborador únicament ha de lliurar la declaració de la Renda. No obstant això, els autònoms col·laboradors no poden sol·licitar la tarifa plana vigent per a nous autònoms.

Quins avantatges té per a l’autònom titular?

Segons l'estipulat en la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, els autònoms que contractin a un familiar (de fins a segon grau) tenen dret a una bonificació del 100% en la quota empresarial per contingències comunes durant un any sempre que la contractació sigui indefinida. A més, per a poder-hi accedir, és condició indispensable l'absència d'un acomiadament improcedent l'any previ, així com una durada mínima de sis mesos després del període bonificat.

Tramitació de l'alta com a autònom col·laborador

La inscripció com a autònom col·laborador té una execució més senzilla que la d'un autònom titular, només cal anar a la Seguretat Social per a inscriure's com a tal. És a dir, en aquest cas no és necessari fer-lo també a través de l'Agència Tributària.

El formulari que ha de completar per a efectuar la inscripció és el model TA.0521-2 (Sol·licitud d'alta en el règim especial d'autònoms com a familiar col·laborador titular de l'explotació). Al costat d'aquest document és necessari aportar també el DNI, el llibre de família i una còpia del registre del familiar titular com a autònom en Hisenda.

El termini màxim per a notificar la resolució d'aquest document és de 45 dies des de la data de registre. No obstant això, podria allargar-se  en els casos d’esmena d’algun error o si calgués aportar documentació addicional.

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes