El document estableix recomanacions sanitàries mínimes per a minimitzar el potencial de transmissió del Covid-19 i proporcionar un ambient segur a les piscines.

18/05/2020

El Ministeri de Sanitat acaba de publicar un protocol l'objectiu del qual és establir les mesures bàsiques de seguretat per a vetllar per la salut dels ciutadans en les piscines. Aquest document, consensuat amb les comunitats autònomes i el sector que gestiona aquest tipus d'establiments, entrarà en vigor única i exclusivament quan el Pla de transició cap a una nova normalitat estableixi que és possible l'obertura.

Un aspecte important a tenir en compte és la ventilació dels espais tancats, com a vestuaris i banys, farmaciola i sales tècniques. L'amuntegament i l'absència de ventilació són factors que afavoreixen la transmissió del virus. Es recomana així obrir portes i finestres exteriors per a augmentar la circulació d'aire en l'àrea. I, en el cas que la ventilació es proporcioni a través de mitjans mecànics, aquests han de conservar-se en bon estat de manteniment, neteja i grau de desinfecció adequat..

A més, és essencial que es realitzi una exhaustiva neteja abans de la desinfecció de tot el mobiliari (got, escales d'acer inoxidable, dutxes, parets, taquilles, etc.), i prestar especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent com a aixetes, baranes o poms de porta. El protocol crida l'atenció sobre el fet que la desinfecció manca d'eficàcia si la superfície no ha estat prèviament desproveïda de brutícia que pot servir de refugi als microorganismes.

Així mateix, s'insta que de manera complementària a aquest document es disposi d'un protocol específic que respongui a les característiques específiques de cada instal·lació. De manera general cal no oblidar aspectes com per exemple que s'hauran d'utilitzar draps i materials d'un sol ús o procedir a la seva neteja i desinfecció adequada. Respecte als desinfectants es podran usar dilucions de lleixiu 1.50 acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

L'aigua dels gots ha de comptar amb un procés de depuració física i química, la renovació mitjançant addició d'aigua d'aportació i la realització de controls operatius o rutinaris. Per a eliminar el virus cal mantenir correctament el tractament i nivells de desinfecció residual en l'aigua.

Els establiments d'hostaleria que es trobin situats en la piscina, hauran de seguir els protocols corresponents a aquest sector. I les instal·lacions esportives i parcs de jocs no podran usar-se fins que així s'estableixi en l'oportuna fase de desescalada.

Piscines a les instal·lacions juvenils
 Pel que fa a les piscines de les instal·lacions juvenils, el protocol per a les activitats de lleure educatiu que s'han establert remet també a la normativa vigent, inclosa en el Real Decreto 742/2013.  En aquest decret estàn tipificades també les piscines d'ús complementari als allotjaments i per tant se'ls adreça el mateixa document de recomanacions. El protocol elaborat per la Direcció General de Joventut  també especifica que caldrà realitzar la desinfecció diària del material aquàtic i el possible mobiliari relacionat, ja sigui per part de l’equip dirigent organitzadora de l'activitat o bé de la persona responsable de la instal·lació (segons acordin les parts). Pel que fa l'ús dels estadants a la casa de colònies o albergs, proposa valorar la realització de torns. Es recomana el treball amb grups reduïts i sectorialització. Caldrà establir horaris i zones pels diferents grups i grups de convivència presents. Caldrà aplicar mesures de neteja i desinfecció entre torns d’ús.

Aforament i control d'accessos
Es proposa com a mesura restrictiva d'aforament almenys duplicar la superfície per persona en els espais a l'aire lliure i triplicar-la en els espais coberts. Aquestes mesures són indicatives i depenent de la configuració de la piscina i de la zona pública podran establir-se mesures més restrictives per a assegurar-se el distanciament social.

Serà el socorrista o el personal que designi el gestor de la instal·lació, el responsable de supervisar el nombre de banyistes i restringir els accessos als mateixos i d'acord amb la legislació vigent en cada comunitat autònoma.

Per a l'entrada a la piscina es proposa dibuixar o col·locar bandes en el terra de la recepció que marquin la distància mínima entre persones de 2 metres per a accedir el taulell i a l'entrada.

En el cas que la barrera d'accés siguin torns és preferible tenir-los baixats o tocar-los amb la roba. I, si la instal·lació ho permet, es recomana utilitzar una porta d'entrada i una altra de sortida per a intentar evitar al màxim els encreuaments entre persones.

Altres mesures de seguretat
El protocol assenyala que els establiments hauran de comptar amb sistemes per a la desinfecció de mans a l'entrada i incorporar un sistema de neteja i desinfecció de calçat a l'entrada així com recomanar l'ús de calçat exclusiu dins de la instal·lació.

A més, es posarà a la disposició dels usuaris una bossa de plàstic per a material d'un sol ús que s'haurà de dipositar convenientment tancada en una galleda d'escombraries (amb tapa i pedal) a la sortida i s'afavorirà el pagament amb targeta de crèdit o a través d'aplicacions mòbils.

També es remarca la importància de la difusió de missatges de prevenció mitjançant cartells i/o megafonia. Els cartells recordaran bones pràctiques d'higiene pública com dutxar-se abans d'entrar a la piscina o rentar els vestits i les tovalloles de bany, per a eliminar tots els bacteris o virus.

Mesures en les zones comunes
Les piscines han de comptar amb una distribució espacial d'almenys 2 metres entre els usuaris que estarà senyalitzada en el sòl. Tots els objectes personals com a tovallola, pots de crema, calçat d'ús exclusiu, motxilles, etc. han de romandre dins del perímetre de seguretat establert i evitar el contacte amb la resta d'usuaris.

S'haurà de realitzar neteja i desinfecció de les zones d'estada i de trànsit dels banyistes, almenys dues vegades al dia, posant l'accent principalment en les zones més freqüentades com a vestuaris, condícies, taquilles, dutxes i lavabos.

Document complert amb les Recomanacions

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes