Els aliments es classificaran en cinc colors segons la qualitat nutricional

Els aliments es classificaran en cinc colors segons la qualitat nutricional

El color verd identificarà els més saludables i els vermells, els més greixosos o perjudicials.

Bases de cotització a la Seguretat Social per a l'any 2018

Bases de cotització a la Seguretat Social per a l'any 2018

Coneix les novetats pel què fa a la cotització del 2018.

Les instal·lacions de protecció contra incendis, al dia

Les instal·lacions de protecció contra incendis, al dia

L'aplicació del reglament del 2017 implica la realització de canvis, en major o menor mesura.

Una nova contractació pública amb millores per a les pimes

Una nova contractació pública amb millores per a les pimes

La nova Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada recentment, canvia aspectes rellevants de la compra pública i incorpora millores que en faciliten l'accés de la pime.

Sentència del Tribunal Suprem sobre la indemnització després d'una successió fraudulenta de contractes

Sentència del Tribunal Suprem sobre la indemnització després d'una successió fraudulenta de contractes

El Tribunal Suprem determina que les indemnitzacions pagades per finalització de contractes temporals no es podran restar del muntant final abonat en concepte d'indemnització per acomiadament improcedent.

Fundacions i associacions declarades d?utilitat pública, més transparents a partir d?octubre

Fundacions i associacions declarades d?utilitat pública, més transparents a partir d?octubre

L'ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) estableix diferents obligacions en funció de criteris com la tipologia i la dimensió de les entitats.

S'aprova el projecte de llei d'ordenació del litoral

S'aprova el projecte de llei d'ordenació del litoral

Facilita la planificació racional de les activitats a la franja costanera per fer compatible la preservació del paisatge i dels ecosistemes amb el desenvolupament econòmic.

Canvis per participar en licitacions de procediment obert simplificat

Canvis per participar en licitacions de procediment obert simplificat

La nova legislació de contractes del sector públic comporta canvis en el procediment obert simplificat.

Socorrisme a les piscines de les cases de colònies

Socorrisme a les piscines de les cases de colònies

Si la piscina disposa d'una làmina d'aigua inferior a 200m2, únicament cal la figura d'un vigilant amb les competències establertes al Decret 95/2000 de Salut, excepte quan els usuaris siguin d'una escola.

Incorporació dels autònoms al Sistema Red

Incorporació dels autònoms al Sistema Red

L'Ordre ESS/214/2018, d'1 de març, dóna un termini màxim de sis mesos perquè els autònoms que estan fora del sistema Red es donin d?alta en el mateix.

Què cal saber per penjar imatges de menors a les xarxes socials

Què cal saber per penjar imatges de menors a les xarxes socials

Us proposem 10 recomanacions per penjar fotos i vídeos de menors a Internet de manera responsable.

Nova reglamentació en matèria de protecció de dades

Nova reglamentació en matèria de protecció de dades

A partir del 25 de maig és d'obligat compliment el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. Actualment a Espanya s'està treballant en el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPD), que substituirà la vigent.

S'aprova al Congrés la proposició no de Llei sobre el contracte de potència estacional

S'aprova al Congrés la proposició no de Llei sobre el contracte de potència estacional

La PNL presentada, a proposta de Pimec, insta al Govern de l'Estat a crear un contracte de potència estacional, que permeti la variació en la potència contractada segons les temporades establertes i d?acord amb les necessitats de la demanda.

Noves bases de cotització per als autònoms

Noves bases de cotització per als autònoms

Recentment, s'ha publicat l'Ordre sobre les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d?activitat, Fons de Garantia Juvenil i Formació Professional per a l'any 2017.

El registre de grups d'interès de la Generalitat també servirà per a tots els ens locals

El registre de grups d'interès de la Generalitat també servirà per a tots els ens locals

A Catalunya hi ha més de 2.000 organismes del sector públic amb el deure de registrar la seva relació amb els lobbys des del juliol del 2015.

Novetats fiscals del 2016 i 2017

Novetats fiscals del 2016 i 2017

S?han produït diverses modificacions en l?àmbit tributari, algunes d?especialment substancials i que afecten les pimes catalanes. Algunes ja van entrar en vigor el 2016 i cal tenir-les en compte amb el nou exercici que comença.

Com ajornar l'IVA a partir del 2017

Com ajornar l'IVA a partir del 2017

El Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, amb el qual Hisenda pretén endurir la concessió d?ajornaments ha generat certa confusió.

El nou decret d'activitats de lleure implica canvis en les assegurances

El nou decret d'activitats de lleure implica canvis en les assegurances

La nova regulació per a les activitats de lleure amb menors de 18 anys, el decret 267/2016, suposa canvis, entre d'altres, relatius a les assegurances de què cal disposar. L'e-colònies us les explica.

El permís de paternitat finalment serà d'un mes

El permís de paternitat finalment serà d'un mes

Sis anys després, l'Estat executarà a partir de l'1 de gener el que recull la llei d'Igualtat.

Les empreses que tinguin vehicles s'han de donar d'alta a l'Adreça Electrònica Viària

Les empreses que tinguin vehicles s'han de donar d'alta a l'Adreça Electrònica Viària

La DGT exigeix disposar del DEV per poder matricular o canviar la titularitat d'un vehicle, així com per rebre totes les notificacions.

Nova sentència en relació a l'equiparació de l'indemnització per fi de contracte

Nova sentència en relació a l'equiparació de l'indemnització per fi de contracte

La sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc de 18/10/2016 concedeix una indemnització per fi de contracte de 20 dies per any treballat a una treballadora temporal, la mateixa indemnització que perceben els treballadors indefinits.

Interessos de demora per als deutors

Interessos de demora per als deutors

Des del dia següent al de l'impagament, el creditor ja pot requerir al seu deutor els interessos de demora.

Els certificats digitals de persona jurídica arriben al final de la seva vida

Els certificats digitals de persona jurídica arriben al final de la seva vida

El nou reglament europeu homogeneïtza els certificats digitals a tots els països de la Unió i obliga a les autoritats de certificació de facilitar la informació de validesa i/o revocació dels certificats de forma gratuïta i telemàtica.

Nou etiquetatge per als productes per a celíacs

Nou etiquetatge per als productes per a celíacs

Des del passat 20 de juliol els productes per a celíacs s'etiqueten de manera diferent. D'acord amb un nou reglament europeu, l'etiquetatge diferencia ara entre els productes sense gluten i els que són molt baixos en gluten i, conseqüentment, no aptes per a les persones amb intolerància o celíaques.

Desapareix l'obligació de disposar d'un llibre de visites

Desapareix l'obligació de disposar d'un llibre de visites

Al BOE s'ha publicat una ordre ministerial, reguladora del model de diligència de la Inspecció de Treball, amb efectes des del 13 de setembre de 2016, que elimina de manera definitiva el Llibre de visites de la Inspecció, tant en format físic paper com en format electrònic, si bé es manté l'obligació per a les empreses de conservar els llibres i les diligències existents a aquesta data durant 5 anys.

Els llocs de treball per a persones amb discapacitat, a inspecció

Els llocs de treball per a persones amb discapacitat, a inspecció

La Inspecció de Treball ha publicat un "Criteri Tècnic" respecte la seva actuació en matèria de quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Nou pla de simplificació normativa

Nou pla de simplificació normativa

Amb una durada de 17 mesos, es vol fer un marc normatiu menys complex i amb menys normes obsoletes.

Canvis en la normativa de la protecció de dades

Canvis en la normativa de la protecció de dades

L'objectiu d'aquest nou conjunt de regles, que no s'ha d'aplicar fins el 2018, és dotar la ciutadania d?un major control sobre les seves dades personals i simplificar l'entorn normatiu de les empreses en l'era digital.

Totes les empreses han de registrar la jornada dels treballadors

Totes les empreses han de registrar la jornada dels treballadors

La inspecció exigeix sistemes de control de la jornada a temps parcial i complet.

La qualitat a les piscines de les instal·lacions juvenils

La qualitat a les piscines de les instal·lacions juvenils

La qualitat a les piscines de les instal·lacions juvenilsArriba l'estiu i per tant, s'ha de tenir especial cura de les piscines perquè vetllin per la salut dels usuaris de les cases de colònies i albergs.

La Generalitat dóna un nou impuls per a l'aprovació del decret del reglament de turisme

La Generalitat dóna un nou impuls per a l'aprovació del decret del reglament de turisme

El nou projecte de decret no anomena finalment la nova modalitat d'alberg turístic que s'havia anunciat i la substitueix pels establiments d'hostalatge.

Entra en vigor el Registre Central de Delinqüents Sexuals, específic d'aquest tipus de delictes

Entra en vigor el Registre Central de Delinqüents Sexuals, específic d'aquest tipus de delictes

Les persones que treballin en contacte amb menors ja poden sol·licitar el certificat obligatori que demostri que no han comès aquest tipus de delicte.

Les empreses han de disposar d'un protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual

Les empreses han de disposar d'un protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual

L'incompliment d'aquesta obligació pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l'administració competent.

Nou criteri respecte la utilització de les càmeres de videovigilància a l'entorn de treball

Nou criteri respecte la utilització de les càmeres de videovigilància a l'entorn de treball

La instal·lació d'un signe distintiu advertint de l'ús de càmeres de seguretat dóna compliment a la obligació d'informació prèvia als treballadors.

Les Comunitats de Béns seguiran tributant a través de l'IRPF

Les Comunitats de Béns seguiran tributant a través de l'IRPF

La Comunitat de Béns continuarà sent la forma jurídica més senzilla d'associació entre autònoms i petits negocis.

20 anys de la Llei de prevenció de riscos laborals

20 anys de la Llei de prevenció de riscos laborals

Previntegral, la consultora de prevenció de riscos laborals amb qui l'ACCAC té un acord de col·laboració, fa un balanç dels 20 anys d'aplicació de la Llei.

Canvis en les baixes mèdiques laborals

Canvis en les baixes mèdiques laborals

Una Ordre estableix nous models de comunicats mèdics de baixa, alta i confirmació d'incapacitat temporal així com nous terminis perquè les empreses n'informin.

Entra en vigor el Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament

Entra en vigor el Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Aprovat el registre de delinqüents sexuals, que evitarà que treballin amb menors

Aprovat el registre de delinqüents sexuals, que evitarà que treballin amb menors

El Consell de Ministres ha aprovat un decret llei que regula la creació d'un registre central de delinqüents sexuals, al qual hauran de demanar una acreditació totes les persones que treballin amb menors.

Es redueix el termini per reclamar als deutors

Es redueix el termini per reclamar als deutors

El Govern Espanyol retalla el termini de prescripció dels deutes de 15 a 5 anys.

S'incrementen els llindars màxims per acollir-se a l?estimació objectiva de l?IRPF

S'incrementen els llindars màxims per acollir-se a l?estimació objectiva de l?IRPF

S?incorpora una esmena demanada per Pimec que incrementa els llindars màxims per poder-se acollir a l?estimació objectiva de l?IRPF que la reforma fiscal havia reduït.

Es modifica la Reforma Fiscal

Es modifica la Reforma Fiscal

Es publica el BOE el decret pel qual es modifiquen aspectes relacionats amb l'IRPF, l'Impost sobre societats i l'Impost sobre la renda de no residents.

La justícia europea equipara la indemnització dels contractes fixos i temporals

La justícia europea equipara la indemnització dels contractes fixos i temporals

La sentència resol una qüestió plantejada sobre un contracte d'interinatge i obre la porta que tots els temporals hagin de percebre la mateixa indemnització que els fixos.